Hur du kan se till att du är på väg att förverkliga din vision (BV24)

I den här videon kommer jag att tala om hur du kan se till att du är på väg att uppfylla din vision. Hej. Matts Rehnstrom här, Shaper of Business Excellence. Detta är en annan video där jag talar om komponenterna i Business Excellence och förhållandet mellan dessa komponenter. Och när du förstår dem alla, hur du använder dem och hur du kan få kontakt med dem, då är du verkligen på väg mot en utmärkt affärsverksamhet och framgång i ditt förbättringsarbete.

Vad vi har lärt oss hittills

I den här videon ska jag tala om strategiska mål, men innan jag gör det vill jag göra en snabb sammanfattning. I min första video sa jag ”Välkommen” och berättade om alla anslutningar här. Sedan talade jag om det stora VARFÖR. Varför vi gör det vi gör. Sedan talade jag om den basmodell som vi har i vår verksamhet och som visar oss olika saker som vi behöver arbeta med inom vår verksamhet eller vårt förbättringsarbete. Sedan talade vi om ägarens perspektiv. Jag har talat om affärsidén som berättar vad vi gör, vilket värde vi skapar och för vem vi gör det. Och sedan visionen, denna lysande fyr i natten som ger oss känslan av att vara på rätt väg, på väg i rätt riktning, och nu tar vi visionen och sätter upp strategiska mål.

Utan strategiska mål kan du inte vara säker på att du går i rätt riktning.

Om du inte har ett strategiskt mål eller flera strategiska mål är du inte säker på att du är på väg i rätt riktning. Om du har en lysande fyrdivision där borta kommer de strategiska målen att hjälpa dig att se till att du går steg för steg i rätt riktning. Så du har inte visionen där, men det du arbetar med går i den här riktningen här borta. Du vill att dessa mål ska leda dig i rätt riktning.

Om du inte har detta kommer du att få förvirring och oklarheter, som jag har använt ordet tidigare. Vi gör allt detta för att vi vill ha klarhet i vår organisation, eftersom klarhet ger oss en känsla av att vi är säkra på att vi gör rätt saker, och då kan vi fokusera på att leverera värde till kunderna. Istället för att ha en massa friktion inom organisationen där vi kämpar för att förstå vad som händer. Vi har olika åsikter om olika saker.

Istället seglar vi smidigt i en riktning och det är vad alla dessa komponenter gör och det var också de strategiska målen som gav oss detta. Utan dem kan du inte vara säker på att du är på väg i rätt riktning.

Så vad måste du göra för att få detta?

  1. Titta på din VISION– Först och främst ska du titta på visionen. Vad är det? Hur kan du sedan gå tillbaka från visionen till var du befinner dig, saker och steg som du behöver ta för att gå mot visionen.
  2. Skapa strategiska mål utifrån de steg du identifierat – ochnär du hittar dessa steg kan du skapa mål utifrån dem.
  3. Beskriv de strategiska målen i detalj så att du vet vad de innebär.

SMAR-mål (behöver inte ”T”)

Och dessa kallas strategiska mål, för när du hittar alla dessa mål behöver du inte beskriva dem på den detaljerade nivån för ett smart mål. Jag antar att du har hört talas om SMART, som står för specifik, mätbar, accepterad, realistisk och tidsbaserad.

Och den sista delen är det som gör smart kraftfullt, men när vi talar om strategiska mål kan vi faktiskt utelämna ”T”, det tidsbaserade, eftersom vi rör oss mer i en riktning. Vi visar att vi rör oss i en riktning.

”Jag hade en dröm”

Om vi till exempel tar en vision som sedan delas upp i olika strategiska mål. Jag kom just att tänka på Martin Luther King och hans tal om ”I Had a Dream”. Den drömmen är visionen där borta. Han målade en vacker dröm om hur han såg på framtiden och den har hjälpt miljontals människor att vilja gå den vägen.

Sedan delade rörelsen upp saker och ting och sa att det är viktigt att alla är lika, att de behandlas på det här området och det här området, att alla behöver eller kan rösta och att alla kan, alla dessa saker beror på vilken del av samhället man arbetar med, men det är våra små mål eller, de är stora mål, men det finns små steg som leder till den där visionen ”Jag har en dröm” där borta där alla är lika.

Vi går den vägen än idag, även om Martin Luther King sa det för 50 år sedan eller så, och det hjälper oss att röra oss i den riktningen mot visionen, och detsamma gäller för ditt företag.

Så vad du behöver göra är att ta visionen, spåra den bakåt som jag sa, och hitta dessa olika steg och beskriva dessa strategiska mål så specifikt som möjligt, men om du inte kan ha ett tidsbaserat mål, så strunta i det. Lämna T. Du kan fortfarande ha det som specifikt och mätbart beroende på vad målet är.

Vi kommer att tala mer om mål. Så om du säger: ”Vänta lite, Matts. Ett mål ska vara SMART.” Ja, jag håller med. Ett mål bör vara SMART, men vi talar om mål här nere också när vi kommer till mål och mätning och det kommer att ta hand om allt som rör SMART-delen av ett mål.

Har du strategiska mål för ditt företag?

Frågan till dig är alltså om du har strategiska mål i ditt företag? Har du en vision och har du sedan mål på strategisk nivå som talar om för dig att du är på rätt väg? Eller har du inga sådana mål?

Lämna en kommentar nedan. Jag är intresserad av att se hur ni gör i ert företag, och om ni vill ha en kopia av dessa affischer så att ni kan följa med bättre när jag talar om dessa viktiga komponenter, klicka bara på härDet tar dig till en sida där du gratis kan ladda ner den och läsa den noga och följa med när jag pratar om den. Och till nästa gång, låt oss gå och forma våra företag för att uppnå toppkvalitet.