Beskrivning för "Hur du vet vad ditt erbjudande är (BV35)"

Hur du vet vad ditt erbjudande är (BV35)

Har du en klar uppfattning om vad du erbjuder dina kunder? Lämnar du pengar på bordet genom att inte ha en tydlig förståelse för vad du erbjuder? Titta på den här videon för att lära dig mer om vad en produktportfölj är och hur den kan hjälpa dig att forma din verksamhet för att uppnå toppkvalitet.