Beskrivning för "Hur ovilliga systemleverantörer diskvalificerar sig själva"

Hur ovilliga systemleverantörer diskvalificerar sig själva

I förra veckans brev berättade jag vad jag tog med mig från eventet Digitalisering av offentlig sektor.

Fem saker tog jag med mig från diskussionerna:

  1. Data ska kunna flöda fritt inom Europas offentliga organisationer år 2030.
  2. Stängda system åker ut ur verksamheten.
  3. Molntjänster är det sätt som verksamhetssystem kommer att levereras på framgent.
  4. De verksamheter som inte blir digitala kommer att bli oväsentliga.
  5. Digitalisering är lika med verksamhetsutveckling.

I förra inlägget beskrev jag om hur viktigt det är att få information att flöda fritt mellan olika verksamheter och deras system. Krav ställs, och kommer att ställas än hårdare, från EU att detta ska fungera.

Vi kastar oss till de påföljande punkterna på fempunktslistan.

Stängda system åker ut

Det var tydligt från flera håll att man är rätt less på leverantörer som inte öppnar upp sina system eller som gör det svårt att komma åt data. Detta missnöje möter jag nästan överallt i den offentliga verksamheten.

Ofta är man missnöjd och less, men då leverantörerna sitter i en oligopol- eller monopolställning upplever man det som att det inte går att göra något åt. Man har resignerat och upplever att man får leva med det som det är. “Det är nog så det är i vår verksamhet” verkar man tycka.

Sundsvall visar vägen

Här har Sundsvalls kommun klivit fram och tagit ledningen i att bryta upp detta förhållande. På en rak fråga om de system som inte är öppna kommer att bytas ut blev svaret lika rakt; ett tydligt JA!.

Här ser man att det är billigare och bättre i längden att bryta leverantörernas oligopol och monopol genom att själv utveckla nya moderna modulariserade system som är öppna och bygger på så kallad “öppen källkod”.

Öppen källkod betyder att den programmeringskod som de nyutvecklade programmen är byggda i är öppna för andra att hämta och se. Det gör att det blir möjligt för dem att ta del av de system som utvecklats och kunna använda systemen i sin egen verksamhet. Och inte bara använda utan att också bygga vidare på den.

Tillsammans kan vi hjälpas åt

Så den som börjar med att erbjuda ett system byggt på öppen källkod kommer så att säga plantera ett frö. För systemet kommer att kunna utvecklas vidare och bli än bättre hos någon annan. Det gör att alla som har lust och möjlighet också kan stötta en snabbare utveckling av de system som används inom offentlig sektor.

Bra för användandet av skattemedel att inte behöva använda tio- eller hundratals gånger av våra skattekronor för att utveckla “samma” system om och om igen i olika kommuner, regioner eller myndigheter.

Därtill ökad hastighet i utvecklandet, när alla kan stötta efter förmåga och driva utvecklingen vidare. Detta i kontrast till de ointresserade leverantörer som blir en flaskhals i utvecklingen.

Det man identifierar är att det kommer att kosta på just nu, men i längden så är det en nödvändighet.

Är man inte beredd att ta merkostnaden nu så får man vara beredd på att betala ett än högre pris i en nära framtid. Och upplever man nu att man inte riktigt har råd, vad är det som säger att man i framtiden ska ha råd med än en högre kostnad.

Ovan molnen skiner alltid solen

Den tredje delen som framkom med all tydlighet är att trots all diskussion kring säkerhet i olika aspekter, så är molntjänsterna det som kommer att vara legio framöver.

Detta är inte för inte som molntjänster har slagit igenom så stort. Det är långt mycket mer kostnadseffektivt att utveckla ett system som sedan kan användas av många verksamheter samtidigt på en plattform.

Detta i kontrast till det som var tidigare, där var och en ska sätta upp sina egna servrar, installera programmet och sen ha personal som sköter om driften.

Från CD-skivor till uppkopplad lösning

Om en leverantör tidigare skickade ut sina CD-skivor till 10.000 verksamheter så krävde det att finns lika många serverinstallationer, samt lokal personal som ska ta hand om dessa tiotusen installationer. De ska sedan uppgraderas löpande med de senaste versionerna.

Vet IT-avdelningar som inte orkar med att uppgradera utan verksamheten blir sittande med flera år gamla versioner av ett viktigt verksamhetssystem. Med molntjänsten så sker det löpande uppgraderingar och det uppgraderade systemet blir tillgängligt för alla samtidigt.

Har ni multipla kunskaper på plats dygnet runt, året om?

Därtill så är säkerheten många gånger högre hos en molnleverantör än den är hos den lokala IT-avdelningen. Molnleverantörer med 10.000 verksamheter som kunder kommer att säkerställa att det finns säkerhet kring driftsmiljön med flera parallella installationsplatsen och mycket höga säkerhetskrav.

Det krävs naturligtvis också då de blir ett större mål för de som vill utföra digitala attacker, vilket vi såg i somras med attacken som påverkade bland annat Coop.

Dessa leverantörer behöver ha personal och system som arbetar dygnet runt alla dagar om året, vilket är en styrka. Den lokala IT-avdelningen går normalt hem varje dag klockan 17. På fredag klockan 17 är det ofta tomt fram till måndag klockan åtta.

Det visar sig att det är just då, på fredagkväll, som lokala attacker sker och ger förövaren gott om tid att arbeta ostört. Dom “ju hela helgen på sig”.

En verksamhet som ska vara i världsklass ställer krav

Bland annat påtalas från Region Skåne att efter våra sjukvård behöver vara i världsklass så behöver också våra verksamhetssystemen och allt runt omkring dem vara det. De verksamhetssystem som nu är just i världsklass levereras som just molnlösningar.

Dessutom så framhålls att moderna verksamhetssystem inte är ett system, utan det är ett helt nätverk bestående av en mängd system som behöver interagera med varandra.

Den ökande mängden i detta nätverk av olika lösningar eller system kommer göra det omöjligt för en lokal IT-avdelning att ha den kompetens som krävs för att lokalt kunna ta hand om motsvarande mängd system.

Och då uppstår behov av stöd utifrån, vilket många gånger inte är lika snabba som om man hade själv kunna utföra arbetet.

Själv har jag upplevt i verksamheter flera månader i väntetid för att få till enkla integrationer mellan system. Och då har det ändå varit mellan systemleverantörer som ändå är öppna för integration. Det är tid som inte finns för att säkerställa en god digitalisering av vår offentliga verksamhet.

Så veckan tips får bli att:

  1. Kolla in de lösningar som bland annat Sundsvalls kommun håller på med.
  2. Se molnlösningarna som framtiden. Tumma inte på kraven om säkerhet, samtidigt som jämförelsen mellan egen installation och molnlösning måste omfatta alla krav ni har.

Nästa vecka återkommer jag till de två sista punkterna; att den som inte digitaliserar sig kommer att bli oväsentlig och att digitalisering är samma som verksamhetsutveckling.

Önskar dig en trevlig vecka till dess.

Matts