Beskrivning för "Hur påverkar Newtons tröghetslag ditt jobb?"

Hur påverkar Newtons tröghetslag ditt jobb?

Satt för ett tag sedan och hjälpte min dotter med studierna. På programmet stod fysik och det var Newtons lagar som gällde. När jag satt där och förklarade dem och hjälpte till efter bästa förmåga så slog det mig att Newtons lagar faktiskt även gäller för verksamheter och dess utveckling.

Jo, jag erkänner, det kan vara lite av ett konfirmeringsbias, det vill säga man ser saker som matchar vad man tänker på. Kanske jag har blivit drabbad men jag ber dig att hålla ut ett tag till och läsa vidare. För det finns lärdomar att dra.

Newtons tre lagar

Det är inte så tokigt som det kanske först låter; Newtons lagar inom fysiken gäller också för förbättringsarbete. Men vad är då Newtons tre lagar?

Jo, så här. Newton lagar är tre stycken:

  1. Lagen om tröghet
  2. Lagen om acceleration
  3. Lagen om verkan och återverkan

Jag kommer i en lite mini-serie gå igenom dem alla tre. Så i detta veckobrev tar vi oss an den första lagen.

Lagen om tröghet

Den första lagen säger oss att ett föremål stannar i vilande läge om inget påverkar den. Ytterligare så säger den att ett föremål som väl fått fart bibehåller samma hastighet så länge inget påverkan den.

Det innebär att en sten som ligger på marken kommer att fortsätta ligga där så länge ingen eller inget flyttar den. Till exempel genom att någon tar upp den och då utföra ett arbete. Rätt självklart så långt. Men sen blir det rent fysiskt/matematiskt mer invecklat att beräkna nödvändiga krafter med mera.

Vi skippar det för nu och går över till verksamhetsutveckling och förbättringsarbete. En verksamhet som saknar någon som driver på och arbetar för att den ska utvecklas, kommer inte heller att göra så. Vi som människor har en inbyggd tröghet i oss, där all lägesförändring tar energi. Vissa uttrycker det som att vi är lata av naturen. Behöver vi verkligen inte göra något, så gör vi det inte heller.

Hur du startar rörligheten

Det är en kraft du som arbetar med förbättringsarbete både behöver motverka och använda i förbättringssyfte. Du behöver entusiasmera och driva på för att förbättringar ska komma till. Annars blir det inte av. Här finns det olika tankesätt och teknik för att komma från stillastående till framåtdrift.

En av de viktigaste är att förstå att det tar energi att komma igång. Tänk dig att du ska få en stillastående bil att rulla. Det tar rätt mycket energi att få den från sitt stillastående. När den väl “släppt greppet” och börjat rulla så går det genast lättare.

Det samma gäller för förbättringsarbete i en verksamhet. Den måste pushas igång genom att du som ledaren ställer krav, sätter förväntningar och sedan skapar förutsättning. Förutsättningarna är bland annat pengar avsatt för arbetet, möjlighet för medarbetare att få lägga tid på förbättringsarbetet och möjlighet för medarbetarna att få höja sin kompetens i hur man gör.

Det viktiga är att du kommer igång och skapar framåtdrift. För kom också ihåg, att i en rörlig värld så finns det bara två möjligheter för alla verksamheter; antingen så blir du bättre eller så blir du sämre, jämfört med omgivningen. Att hålla jämna steg kan teoretisk vara en möjlighet, men är i praktiken väldigt svårt då det är så många variabler inräknat.

Vi är lata

Om vi ser på att vi som människor inte vill förändra oss, eller är lata som vissa uttrycker det. Det är inte bara av ondo, för du kan faktiskt använda dig av det. Kraften i att folk är lata och vill göra så lite som möjligt kan göra så att de engagerar sig i att skapa en mer effektiv verksamhet.

För då räknar de med att de kan med en liten insats vinna något än mer i framtiden. Detta kan de genom att medverka och vara innovativa hitta smartare sätt att utföra arbetet. På så sätt kommer det arbete som de utför idag, göras i morgon med mindre behov av energi. Kanon, då har latheten varit postiv.

Det ser vi i hela vår värld. Tänk bara fjärrkontrollen i stället för att gå fram och byta kanal på TV:n. Cykeln istället för att gå. Mikrovågsugnen istället för att värma mat på spisen. Och så vidare.

Jag såg i somras en äppelplockartrumma som gör att man inte behöver böja sig ner och plocka fallna äpplen vad och en för sig. Iställer rullar man runt trumman och äpplena “sugs in” i trumman och kan sen lätt hällas ut i korgen. Hepp, en förbättring som gör det enklare för oss.

Det som rullar, fortsätter att rulla

Om vi återvänder till fysiken och Newton så ser vi första lagen att ett föremål som väl fått upp farten bibehåller den så länge inte något påverkar den i annan riktning. Det kan vi också ta hänsyn till i förbättringsarbetet, att när vi väl har fått igång arbetet så kommer det att drivas på, så länge vi kan skydda det från yttre påverkan som vill ändra dess riktning.

Det är många gånger lättare sagt än gjort, då det hela tiden finns de som tycker att vi borde göra på annat sätt, eller kanske inget alls. Det behöver vi hela tiden hantera. Du behöver här skapa ett skyddande hölje kring förbättringsarbetet som ser till att inte det störs. Det betyder inte att vi inte ska lyssna på yttre kommande inspel, utan bara att vi i förbättringsarbetet ska ha en hantering av det så att vi inte skadar vårt eget arbete.

Det kan till exempel vara att det diskuteras frågor i organisationen som tenderar bli rykten som sen gör att de som arbetar med förbättringsarbetet blir påverkade så de tvekar och på så sätt saktar in och tappar fart. Det skyddande höljet runt förbättringsarbetet behöver fånga upp dessa frågor och klargöra om och hur de påverkar verksamheten och vårt arbete med förbättringar.

Så lagen om tröghet gör att förändring är jobbig att få igång men också att det kan användas till din fördel när du väl har fått arbetet att rulla.

Jag återkommer till Newton och andra lagen, vilket pratar om acceleration, och vad vi kan lära av den när det kommer till vårt förbättringsarbete.

Hälsningar,

Matts


Få gratis tillgång till vår digitala kunskapsbank

Du får fri tillgång till:

  • 7 specialrapporter med tips
  • 8 webinar-repriser
  • Checklistor m.m.

Få gratis tillgång till vår digitala kunskapsbank

Du får fri tillgång till:

  • 7 specialrapporter med tips
  • 8 webinar-repriser
  • Checklistor m.m.