Beskrivning för "Integration – är du integrerad?"

Integration – är du integrerad?

Du, precis som jag, hör säkert ordet integration flera gånger i veckan. Du kanske också, likt mig, använder ordet i ditt dagliga arbete.

Men vad betyder det egentligen? Ordet kommer, som så många andra liknande ord, från latin. Där finns det tre ord som omnämns: integer, integrare och integratio.

  • Integer betyder hel, oskass, oförminskad.
  • Integrare, vilket är ett verb, betyder fullständiggöra, att fullborda.
  • Integratio betyder slutligen förnyelse, återupprättande av tidigare tillstånd.

Integration betyder då: föra samman till en helhet; sam­ordna; full­ständiga genom in­förlivning. Då bortser vi från den matematiska betydelsen om att beräkna integraler.

Sverige har sökt medlemskap i NATO. Här krävs det integration mellan NATO:s sätt att leda och strida och Sveriges sätt. Det vill säga de två delarna behöver föras samman så att det skapas en helhet, där vi kan leda och strida på ett gemensamt sätt. Annars kommer inte effekten att bli optimal.

Är inte integrationen gjord på ett bra sätt så kommer NATO:s olika medlemmar att arbeta på sitt sätt. Det blir förödande särskilt om man är på samma fysiska plats, där man behöver kunna strida tillsammans.

Integration används också frekvent när det gäller de människor som kommit till Sverige från andra delar av världen. Här behöver vi komma tillsammans och bli en helhet, vilket betydelsen av integration då innebär, för att kunna samverka och existera tillsammans.

I din verksamhet så behövs det också integration

Det behöver finnas integration mellan olika avdelningar, enheter, förvaltningar, och allt vad dessa linjeorganisatoriska delar heter. De olika enheterna har vanligtvis sina egna IT-system, tänker på sitt sätt, fokuserar på sina frågor, med mera.

För att ni ska kunna arbeta bättre tillsammans, till förmån för både personalen, de ni finns till för och finanserna, så behöver ni integreras bättre.

Det vill till att ni tänker på samma sätt. Det vill också till att man pratar samma språk, där termer är samma sak för den ena som för den andra. Är det inte det, då uppstår det förvirring och kanske till och med konflikter. Och så kan ni ju inte ha det.

Enligt vad ska jag då integrera mig, kanske du tänker? De jobbar ju på sitt sätt och vi på vårt.

Om du följt med mig en längre tid i dessa veckobrev, så kan du nog ana svaret.

Behöver du ens integrera?

Det är klart att det är de värdeskapande flödena som bestämmer behovet av integration. Om du och jag inte arbetar inom samma process, ja då behöver vi ju inte integrera oss. Men så fort vi gör det, där vi tillsammans skapar värde, då är integration ett måste. Utan det så kommer vi att spilla tid och resurser på att få uppgiften löst.

Vi kommer…

  • att vara oense om hur vi ska lösa uppgiften.
  • också att manuellt sitta där och knappa in information från ett system till ett annat.
  • att maila och ringa varandra för att stämma av.
  • att behöva ha möten för att lösa problem, som inte ens borde finnas.

Så ordet integration är väldigt viktigt om du vill arbeta på ett effektivt sätt och kunna använda din kompetens och erfarenhet på ett bra sätt.

Vill du veta mer om hur du ska kunna bli bättre på integration? Kontakta mig

-Matts