Beskrivning för "Känner du till dina beteendemönster (BV31)"

Känner du till dina beteendemönster (BV31)


I den här videon kommer jag att tala om de beteendemönster som du har i ditt företag. Hej. Matts Rehnström här. Formgivare av affärsförmåga. Välkommen tillbaka till den här videoserien där jag går igenom komponenterna i Business Excellence och förhållandet mellan dem. Det är viktigt för dig, för när du har förstått dem alla och arbetat med dem alla är du på god väg mot Business Excellence. Du kommer att få en mycket mer produktiv, effektiv och tillfredsställande företagsorganisation som du kommer att arbeta med.

Hittills har vi arbetat med eller jag har talat om de olika gröna komponenterna här uppe: förvaltningskomponenterna, grundkomponenterna. Och här talade vi om den affärsbaserade modellen, affärsidén, visionen, målen och mätningarna och så vidare.

Strategi är ett beteendemönster

I den här videon kommer jag att fokusera på strategi. Och varför är det viktigt? Strategi är ett beteendemönster. Det var där vi sa att, åh, det här är så här vi ska göra saker och ting. I de tidigare videor som jag talade om är det här vi vill vara.

Det här är vår affärsidé och det här är visionen och här har vi målen som vi vill nå och så vidare, men nu är det dags att fundera på hur vi faktiskt ska göra det här. Hur ska vi reagera på saker som händer i vår omvärld och vad som händer? Och detta är viktigt för oss.

Senare bygger man upp och utformar de processer som ska ta hand om värdeskapandet. Så här är vi fortfarande på en högre nivå, men vi talar om beteendet, mönstren, de saker som vi säger att det är så här vi ska göra.

Företag har ofta motstridiga strategier

Vi kommer till exempel att ha dessa strategiska partners inom vår verksamhet eftersom vi inte kommer att göra det här själva, eftersom vi behöver partners eftersom de gör det så mycket bättre.

Och här har vi en annan strategi som säger att vi ska göra detta själva. Vi behöver denna kompetens eftersom detta är kärnan i vår verksamhet. Detta är den nivå som vi talar om när vi talar om strategierna.

Och jag ser många organisationer. De har inte riktigt någon strategi. Om de har det, vilket vissa har, men de är inte anpassade till strategin.

Så en avdelning har en strategi och en annan avdelning har en annan strategi, och de är inte anpassade till varandra.

Vilket innebär att de inte får kraften av att ha två eller liknande strategier som visar dig var du gör saker och hur du ska göra det, eftersom det är vad vi talar om nu, men fortfarande på en högre nivå.

Men om ni inte är i linje med varandra har någon en strategi som faktiskt driver oss åt det här hållet och en annan har en strategi som driver oss åt det andra hållet, vilket innebär att vi inte riktigt rör oss. Vi har inte makten att röra oss i en enda riktning.

Så med allt som sagts i de tidigare videorna om denna vision och så vidare. Strategiska mål och behov av att mäta. Nu behöver vi också denna strategi, så vi måste gå åt ett håll.

Så all denna förvirring som vi har inom organisationer är en del av att vi inte riktigt förstår vilka strategier vi har. Och om vi inte har någon alls, är det ner till individnivå där någon har en strategi för att, åh, det här är min strategi och det här är din strategi, men vi bör arbeta tillsammans eftersom det är därför vi har ett företag eller en organisation som arbetar med något tillsammans.

På en högre nivå, specificera hur du ska nå dina mål.

Så vad du behöver göra är att bryta ner allt som vi pratade om tidigare. Du har tagit den. Du har mål, strategiska mål. Du har mätningen av dessa. Du har också de kritiska framgångsfaktorerna och så vidare.

Nu måste du förstå vad du måste göra för att nå dessa mål. Vad är din strategi? Inte taktiken, för taktiken ligger djupare ner. Det är så du ritar eller utformar dina processer. Strategin ligger högre upp där man talar mer brett.

Som jag sa tidigare är det här vi har en partner eftersom de är så duktiga på detta. Så vi pratar med dem och här har vi en ny partner eftersom de är så duktiga på det här. Eller nej, vi måste göra allting själva eftersom vi måste se till att vi tar hand om kundernas önskemål och behov på ett bra sätt.

Så det är vad du måste göra. Du måste gå in och hitta dessa strategier och du måste hitta dem i de strategiska mål som du har, i den vision som du har, och lista dem. Det är detta som är viktigt för att vår verksamhet ska kunna utmärka sig.

Har du strategier och känner du dig bekväm med dem?

Jag kommer att ta upp detta ytterligare och prata om det när vi kommer till processerna, men det kommer jag att göra i en kommande video. Känner du att du har strategier i din verksamhet och hur ser de i så fall ut? Är du nöjd med dem? Gå inte in och lämna en kommentar om detaljerna i din strategi, för de är dina, men är du nöjd med dem? Känner du att vi har strategier och att vi förlitar oss på dem? De är bra.

Om du vill ha en gratis affisch som den här eller den här, en nedladdningsbar, klicka här och du kan gå över till en sida där du gratis kan ladda ner den här och du kan sedan följa med i mina videor mycket bättre. Med detta sagt, låt oss nu forma vår verksamhet för att uppnå toppkvalitet.