Beskrivning för "Låter du sabotörerna vinna och guldkornen försvinna?"

Låter du sabotörerna vinna och guldkornen försvinna?

Dina guldkorn

Jag väljer att fortsätta denna vecka utifrån det skrämmande resultat som Gallups återkommande undersökning visar. Om din organisation är som medlet av svenska organisationen så har du 14% medarbetare som driver verksamheten framåt. De tar initiativ och vill utveckla.

De är guldkornen för en långsiktigt hållbar verksamhet där människor trivs och utvecklas, samt naturligtvis gör att ni tillfredsställer era kunder (vad ni än kallar dem).

Resten; oengagerade eller motarbetande

Sen har du 74% som är oengagerade. Jo, du läser rätt, det är hela 74%. De gör enligt definitionen som Gallup har endast precis det nödvändigaste för att inte bli utsatt för alltför mycket kritik.

För dem är det mer viktigt att inte göra fel, än det faktiskt är att göra rätt.

Och därefter kommer de 12% som jag lyfte fram i förra veckans brev. De är sabotörer och gör vad de kan för att sabotera verksamheten på än det ena smarta sätt än det andra.

Motarbetare är inte korkade

Ett misstag som ledare är att tro att dessa motarbetare är ointelligenta och klumpiga i sitt sabotage. Tänk om, de är lika smart som resten i organisationen. De använder tyvärr bara sin intelligens till att sabotera.

Jag jobbade med en verksamhet inom sjukvården för rätt många år sedan. Det var många läkare inblandade vilket uppenbart är intelligenta och välutbildade. Det krävs många år av hårda studier för att arbeta inom sjukvården i olika befattningar, både för läkare och sjukvårdare.

Tyvärr så agerade vissa av dem som var motarbetare utifrån egenintresse. Det som var bra för helheten, det vill säga hela verksamheten och alla medarbetare, det tyckte dem inte var bra för dem som enskilda personer.

Deras plan för att sabotera var en av de mer välplanerade jag sett och torpederade ledaren och hela förbättringsinitiativet. Diaboliskt nästan i sin precision. Patienternas väl och ve hölls fram som argument utåt, fast vi som hade insyn såg att det bara var brickor i ett elakt spel. Det som de flesta såg som en bra satsning vändes till katastrof med väl planerade torpeder under vattenlinjen.

Identifiera vem som är vem

Som ledare är det otroligt viktigt att kunna identifiera vilka som är bland de 14% som driver verksamheten framåt och vilka som är bland de 12 procenten som är sabotörer. Det vill säga vilka som är med och vilka som är emot. Detta lyfter bland annat Jack Welsh, före detta VD för General Electric, fram i sin bok Winning.

Det är inte så lätt alla gånger. De 14% som är engagerade är rätt enkelt att se. De vill synas och de gör väsen av sig då de kommer med goda idéer och driver på förbättringen.

Men de 12% motarbetarna är svårare. De kan kamoflera sig i bra. Glöm inte att de är lika smarta som vem som helst i organisationen. Underskatta dem inte. De gillar dessutom att gömma sig i skuggorna.

Handlingsplan är ett måste

När du identifierat dem så är nästa steg att ha en handlingsplan för hur du bemöter dem.

De engagerade behöver lyftas fram och få uppmärksamhet och uppskattning för väl utfört arbete. Här behöver man aktivt arbeta nära dem för att ge dem stöd. Kan du kanske be dem presentera sina idéer via olika kanaler, tilldela dem viktiga positioner som driver arbetet framåt, eller uppmuntra dem på något annat sätt?

Vad har du för förslag för att lyfta dina engagerade individer i din verksamhet?

Vad skulle du göra med ett par extra engagerade?

De kommer att stå som goda förebilder för de 74% som är oengagerade. Tänk om du genom att lyfta fram det goda arbete som de engagerade gör, kan få någon av de oengagerade att bli lite mer engagerad. Vad skulle det innebär för dig och din verksamhet?

Tänk om du kan öka de 14% till 16%, eller kanske 18%. Det skulle göra underverk på vilken verksamhet som helst. Hur skulle du uppleva det om du hade ett par till engagerade medarbetare i organisationen?

Möt motarbetarna

Hur du möter de 12% motarbetare behöver också följa en handlingsplan.

Till exempel så bör du:

  1. Öppet visa ditt engagemang för förbättringsarbetet.
  2. Hålla en rak kurs mot målet, där du upprepar nästan som en papegoja vad det är ni ska uppnå. Vik inte en tum, väj inte undan, utan håll kursen.
  3. Uppmärksamma medarbetarna att du ser dem och att du vet vad de gör. Motarbetare vill gärna verka i det fördolda, så att lyfta fram dem i dagsljuset blir lite som att dra fram vampyrer i solljus.

Om du inte tar tag i motarbetarna så finns det en risk att de har kraft att lyckas sabotera helt det som de 14% engagerade jobbar så hårt för.

Och om du som ledare inte går in och styr upp verksamheten så att du tydligt deklarerar din intention med engagemang, så är risken stor att delar av de 14% kommer att lessna och söka sig vidare.

Lyckas du inte, förlorar du

Vem vinner på att de engagerade ger sig iväg? Inte är det du, inte är det verksamheten och inte är det kunderna. Det är motarbetaren som vann. I sin glädje över vinsten kommer de att förpesta tillvaron än mer för resten i organisationen.

De som eventuellt tidigare tänkte övergå från oengagerad till engagerad ändrar sig snabbt och stannar kvar i sitt oengagemang. Det är lugnast så.

Vet du vem som är vem?

Har du koll på vilka in din organisation som är engagerade och som är motarbetare? Om inte, ta och sätt dig ner en stund för att identifiera dem. Ta sen fram din handlingsplan och agera i enlighet med den.

Vill du har stöd i ditt arbete så vet du hur du kontaktar mig. Det är inte helt fel att kunna prata med någon som är utanför organisationen. Det bli annars lätt känsligt och risk finns för partiskhet.

Skicka ett mail till mig eller ring 070-528 52 61.

Önskar dig en fantastisk höstvecka. Jo, det är nog så att vi säga att hösten är här…

Och jag önskar dig lycka till med att identifiera engagerade och motarbetare.

Matts

PS. Jag vet att du kan räkna, men jag har gjort nedan enkla matris bara för att visa hur många som faktiskt rymmer sig bakom de procenttal som jag nämner ovan. Det är så enkelt att bara se %-tecknet och inte faktiskt se att det är ett antal person i verksamheten som är i respektive kategori.

Hur många har du i respektive kategori?

22671555_16320380532gWSkarmavbild_2021-09-19_kl._09.53.22.png