Beskrivning för "Många är kallade, men få är utvalda att lyckas. Är du en av dem?"

Många är kallade, men få är utvalda att lyckas. Är du en av dem?

Tänk att det finns så många som har olika lösningar på hur en verksamhet ska bli bättre. Många ser utifrån sitt perspektiv, att bara man gjorde som de föreslog så skulle “allt” lösa sig. Tyvärr är så inte fallet.

Det tycker i och för sig jag och vi på Clean Stream också. Det vill säga att vi ser att vi har en lösning på hur man verkligen blir bättre som verksamhet. Det som skiljer många andra mot oss är att vi har rätt…haha. Skämt åt sido, låt mig kort förklara varför jag faktiskt kan säga så.

Många arbetar med lösningar för att;

  • få ledningsgruppen att arbeta bättre,
  • utveckla ledaregenskaperna,
  • förbättra gruppdynamiska förutsättningar,
  • införa balanserad styrning eller annat ekonomiskt uppföljning,
  • införa en smart tekniskt lösning,
  • nytt verksamhetssystem,
  • eller något annat.

Avgörande för att ovan verkligen ska fungera är att grunden finns där. Att allt bygger på en solid struktur för hur verksamheten fungerar.

Ledningsgruppen kanske blir bättre på att lösa fel problem

Visst är det bra att ledningsgruppen förbättrar sitt sätt att gemensamt arbeta och fatta beslut. Men det hjälper inte verksamheten så bra som det skulle kunna, om man fortfarande har en verksamhet som inte ser sitt naturliga flöde av att skapa värde.

En ledningsgrupp för en avdelning kan bara åstadkomma så mycket eftersom de inte har mandat att agera utanför sin tilldelade domän och inte heller ser helheten.

Man blir säkert mycket bättre efter ett program för att utveckla ledningsgruppen på att hantera frågor som inte ens skulle behöva hanteras alls. Frågor som vore icke-befintliga om det vore så att man istället såg till sina värdeskapande flöden.

Kolla de senaste veckornas veckobrev så ser du kopplingen till att ledningsgruppen blir duktig på att fatta beslut som inte ens borde finnas på deras agenda.

Digitala hjälpmedel löser också fel problem

Det samma gäller våra digitalisering. Vi ser behov utifrån vårt avgränsade synfält och anskaffar därefter det nya digitala hjälpmedlet. Systemet eller lösningen är säker alldeles förträfflig, men vad hjälper det om det inte tillfredsställer helheten, utan bara en del i verksamheten vilket kanske inte ens skulle behövas.

Det är som att asfaltera kostigar, där vi allt mer cementerar den ineffektiva struktur som är vår verksamhet.

Först grunden sen förbättringen

De olika förbättringarna behövs, absolut, men först efter att vi skapat oss en tydlig bild över hur vi skapar värde för kunderna, vad du nu än kallar dem.

Vi har i en serie med utbildningar kring digitalisering pratat just om ovan delar. Detta för att säkerställa att inte digitaliseringen blir ännu en suboptimerad del där vi lägger begränsade resurser på att lösa fel problem.

I detta fall blir själva definitionen på slöseri att lägga begränsade resurser på att lösa problem som inte ens borde vara ett problem. Om vi bara tänkte annorlunda så skulle vi istället lösta ut rotorsakerna.

Så innan du går vidare med ännu ett program kring till exempel någon av de områden listade ovan, säkerställ att du har en klar bild över flödet som skapar värde. Det är först när du ser detta flöde som du kan ta nästa steg.

Fel sätt att skapa en verksamhetsstruktur

När det kommer till att skapa detta flöde för en hel verksamhet, så ser jag att många äro kallade till att göra jobbet. Men få äro utvalda till att verkligen lyckas genomföra detta på ett verkligt naturligt sätt.

Det vanliga felet är att översätta det naturlig flödet i en modell med tre nivåer; ledningsprocesser, huvudprocesser och stödprocesser.

Detta sätt fungerar inte.

Jag har själv arbetat med det för 20-30 år sedan och vi lyckades aldrig få något genomslag i verksamheten. Det blir inte mer än ett teknokratiskt synsätt på hur verksamheten fungerar.

Och är det något vi absolut inte behöver just nu är ännu en falsk bild över vår verksamhet. (Den första falska bilden är organisationsschemat, vilket nästan aldrig speglar de sätt vi verkligen skapar värde.)

Lösning finns och jag kan visa dig

Är du intresserad av att veta hur man skapar en så kallad verksamhetsstruktur på riktigt? Och då menar jag på ett sätt som verkligen kommer att helt ändra på hur ni ser på er verksamhet.

Maila mig då, så hittar vi en tid där vi online kan pratas vid.

Jag kan visa dig exempel för både offentlig verksamhet och företag. Grundtanken är den samma, med tilläggen för en kommun, där vi också har den tillsammans med SKL (nuvarande SKR) framtagna “kommunkartan”.

Med vänlig hälsning,

Matts