Beskrivning för "Nöj dig inte med det medelmåttiga – du har spetskompetens inom dig!"

Nöj dig inte med det medelmåttiga – du har spetskompetens inom dig!

Hur fungerar dinTim har graderat organisationens arbete? Hur presterar du inom din organisation? Jag slår vad om att du och din organisation har en enorm potential. Jag slår också vad om att allt kanske inte är uppenbart för världen. Alltför många människor och organisationer nöjer sig med en medioker prestation. Det är därför som så många är lika varandra. De verkar alla vara likadana.

Ett företag kan sälja sina produkter och ha en ganska god vinstmarginal. De kanske har en vinstmarginal på 5 %. I det rådande ekonomiska klimatet, med allt tal om svåra tider, kan det verka som en bra marginal. De förlorar inte pengar, vilket alla tycker är bra, men vad händer om den verkliga potentialen är en vinstmarginal på 26 % eller 53 % eller kanske en ännu högre vinstmarginal? Då är ”inte förlora pengar” inte så bra längre.

Om du utvärderar organisationen och ditt sätt att arbeta och det bidrag du ger till kundvärdet, och sedan tänker kreativt på hur du kan förbättra dig, kommer du nästan alltid att upptäcka att du har en enorm förbättringspotential.

När jag lär ut hur man hittar potentialen i en organisation säger jag alltid att idéerna i workshopen ska vara nya, djärva och annorlunda.

Är det möjligt för människan att flyga? Är det möjligt att besöka månen? Kan vi springa 10 km på mindre än 30 minuter? Om vi tar ett steg tillbaka i tiden till den tid innan vi uppnådde dessa mål och dessa händelser ägde rum, när de flesta människor skulle ha sagt att det var omöjligt. Tänk om någon steg upp och visade världen att vi kan göra det. Samma sak gäller för ditt företag och din organisation. En sak som kan verka omöjlig enligt sunt förnuft är inte alls omöjlig om du tillåter dig själv att tänka kreativa tankar. Jag minns ett talesätt som säger att ”ingenting är omöjligt – det tar bara lite olika lång tid”, och det tror jag är sant.

Vi måste tänka nya, djärva och annorlunda tankar när vi fastställer visionen och målen, och tvinga oss själva att fortsätta med det tankesättet för att lösa hur vi ska få de resultat som vi just sa att vi ville ha. Om vi inte sätter upp tillräckligt höga mål för visionen kommer vi automatiskt att begränsa oss själva i våra tankar när vi funderar på hur vi ska nå visionen. En djärv vision kräver djärva tankar om hur den ska uppnås.

När vi tillåter oss själva att tänka nya, djärva och annorlunda tankar ger det oss fördelen att vi också triggar oss själva att ha ännu nyare, djärvare och mer annorlunda tankar i nästa iteration av tänkandet. En djärv idé ger upphov till nästa djärva idé och så vidare, tills vi har nått fram till den idé som kommer att föra oss framåt mot visionen.

Nöj dig inte med det medelmåttiga, för då blir du likadan som alla andra. Tänk nya, djärva och annorlunda idéer och då kommer du att upptäcka den excellens som finns inom dig, för den finns där. Det är bara din uppgift att hitta den och göra den känd för världen. Då kan du ge kunderna mer värde för mindre pengar och om du gör det i vinstsyfte kan ditt företag ha en högre vinstmarginal. För att distansera dig från konkurrenterna måste du vara annorlunda och bättre. Välj att vara annorlunda i excellens!

Jag avslutar med ett citat av Muhammad Ali om det omöjliga:

”Omöjligt är bara ett stort ord som kastas omkring av små män som tycker att det är lättare att leva i den värld de har fått än att utforska den makt de har att förändra den. Omöjligt är inte ett faktum. Det är en åsikt. Omöjligt är inte en förklaring. Det är en utmaning. Det omöjliga är potentialen. Det omöjliga är tillfälligt.

Det omöjliga är ingenting.”

– Muhammad Ali

Dela och kommentera gärna!

För dig och din organisation.

Matts

PS. Om du vill få mer gratis material om Business Excellence kan du anmäla dig till nyhetsbrevet till höger.


Få gratis tillgång till vår digitala kunskapsbank

Du får fri tillgång till:

  • 7 specialrapporter med tips
  • 8 webinar-repriser
  • Checklistor m.m.

Få gratis tillgång till vår digitala kunskapsbank

Du får fri tillgång till:

  • 7 specialrapporter med tips
  • 8 webinar-repriser
  • Checklistor m.m.