Beskrivning för "Nyårslöftena som inte håller"

Nyårslöftena som inte håller

Har du gett några nyårslöften och i så fall hur har det gått med dem?

Läste en artikel häromdagen som beskrev hur det visat sig att två veckor efter nyår så har 50% gett upp på sina löften. En månad efter, det vill säga i början av februari, så har mer än 80% skippat vad än de tänkte så stort på där vid nyår. Det är inte så uppmuntrande siffror.

Svårigheten med att hålla nyårslöften tror jag är att det blir svårt att bryta vanan som vi har kring något. Det gör det extra svårt att nå något som vi beskriver så specifikt, såsom att gå ner i vikt med 15 kilo, sluta att röka, träna fem dagar i veckan, ringa mamma varje dag, vara trevligare mot medarbetare, eller vad det nu är.

Det blir tufft att under en given tid på året, nyår, fokusera så mycket på att snabbt helt ändra beteende. Detta gäller också i vårt arbete. Vi tar ofta i för mycket under kort tid och förväntar oss snabba resultat.

Vi förväntar oss att vi ska orka med att lägga stor ansats för att på en relativt kort tid nå ett stort resultat.

Eller så inser vi det, och så ger vi inga löften alls till oss själva, och arbetar heller inte mot att bli bättre.

Tålamod och framdrift

Jag tror vi behöver ha lite mer tålamod. Det finns sällan snabba lösningar på problem som skapats under väldigt lång tid. Om man under fem-tio år ätit till sig 15-20 kilo, så tar det tid att arbeta bort dessa igen. Har man skapat en kultur i verksamheten under liknande fem-tio år, så tar det tid där också att ändra den kulturen.

Det som är viktigt anser jag, det är att vi gör progress, det vill säga att vi visar oss själva och andra att vi är på rätt väg mot det mål vi satt upp. Mål är viktiga, för det drar oss i rätt riktning. Mål utan framdrift blir dock bara en dröm, då vi inte kommer någonstans.

Framdrift i fel riktning är inte heller bra, för då hamnar vi ju inte där vi tänkt oss.

Det är därför mål och framdrift behöver arbeta tillsammans.

Om nu majoriteten av alla nyårslöften inte lyckas, vad gör vi då om vi ändå vill ändra på saker och ting?

Ständiga förbättringar

Jag tycker att istället för att satsa på nyårslöfte som rör enskild sak som du vill ändra. Något du bör fokusera på och lova dig själv. Att arbeta för att du själv, din tillvaro och saker omkring dig ska bli bättre. Från nu och under hela året.

Det är lättare att lova det, blir en mjukare start och ger oss en grogrund för att lyckas med allt vi verkligen vill förbättra. För att arbeta strukturerat med förbättringar, det är själva grunden för att lyckas med att verkligen nå allt du specifikt vill ska bli bättre.

Hoppas att du kan lovar dig själv att ständigt arbeta med förbättringar i din verksamhet. Efter det så hör du av dig till mig så kan vi ta ett kort möte. Då kan jag hjälpa dig vidare. Svara bara åter på detta mail.

Så god fortsättning på det nya året. Mitt löfte för året är att stötta dig i ditt förbättringsarbete, nu och framgent.

Matts