Beskrivning för "Om jag gömmer och glömmer så finns det inte… Eller?"

Om jag gömmer och glömmer så finns det inte… Eller?

Torbjörn var en klasskompis till mig. Han var en mycket trevlig kille som alltid log ett varm leende. Förutom att läsa de grundläggande ämnena tillsammans, så hängde vi ihop på några valbara ämnen, såsom spanska. Vi hade mycket roligt tillsammans under studietiden.

Jag hade kontakt med honom igen för ett tag sedan, efter 30 år. Det visade sig att han hade haft det lite besvärligt ekonomiskt. Han har under många år konstant missade att betala räkningarna, för när de kom till honom via posten, valde han att gömma undan dem istället för att betala dem.

Det var inte för att han hade dålig inkomst, för han tjänade bra på ett välavlönat jobb. Ointelligent är han inte heller, det vet jag efter så många år tillsammans. Det var något annat som gjorde att han inte ville betala. Han valde att lura sig själv. Så istället för att fakturorna låg där på köksbordet för att betalas, så gömde han undan dem och tänkte att då finns de inte.

Torbjörn saknade tydligt konsekvenstänk. Han valde att inte se att det var bättre att betala räkningen nu, än att få krav och Kronofogden efter sig. Han valde att tro att de där vanliga räkningarna för el, vatten, hyra, med mera, var mindre viktiga att betala än de som var för hans nyinköpta dator.

– Varför berättar du detta Matts, kanske du undrar, och vad har det med Business Excellence och förbättringsarbete att göra?

Jo, det är så att jag allt för ofta stöter på verksamheter som gör som Torbjörn. Inte kring ekonomin, men kring problemområden i verksamheten. De gömmer bort sina problem och tror då att de kommer att försvinna.

Alla vet att det finns uppenbara problem i verksamheten, så som;

 1. hög sjukskrivning,
 2. irritation hos medarbetare,
 3. missnöjda “kunder” (vad de än kallar dem),
 4. dålig kvalitet, och
 5. en ansträngd budget.

Men de väljer att inte ta tag i problemen. De väljer att rikta blicken mot något annat, såsom att det är inte sig själv man ska ta tag i och göra något åt. Utan det är externa saker som skulle behöva ske för att förbättring ska ske. “Bara vi fick…” och så kommer något som någon annan borde ha ställt upp med.

Nu när man väljer att inte ta tag i problemen så kommer man tyvärr att drabbas än mer i en snar framtid.

 • Folk som går hem sjuka gör att de som är som är kvar får jobba än mer.
 • Vilket gör att de ledsnar och lämnar arbetsplatsen, vilket i sin tur innebär ännu mer jobb för de som är kvar.
 • Eller så resignerar medarbetarna vilket kommer att ge sämre service till “kunderna”.
 • Man tvingas att hyra in personal för att lösa ut kritiska leveranser, vilket kostar mer än vad man budgeterat för och mer än det hade varit att ordinarie personal hade gjort jobbet.
 • Det blir allt högre klagomål från kunderna om att man inte ger den service som man förväntar sig, vilket för offentliga verksamheter inte sällan leder till skriverier i tidningarna om hur dåligt det går.
 • Vilket leder vidare till än mer ledsen personal och svårigheter att få nya medarbetare ombord.
 • Och så vidare…

Det man får är en negativ spiral som sakta men säkert sänker verksamheten. Personalen blir än mer missnöjd, kunderna också så, samt ekonomin blir ett stort problem.

Vill man inte ha de negativa konsekvenserna som bara växer, så måste man ta tag i förbättringsarbetet här och nu. Det finns inga genvägar. Omvärlden kommer att kräva att man gör åtgärder för att kunna fortsätta sin verksamhet. Annars får man genomlida dagliga vedermödor och svårigheter.

Så gör inte som Torbjörn och göm undan det problem som du ser finns i din verksamhet, utan ta tag i dem direkt. Gör det genom att arbeta med ständiga förbättringar. Och om du inte redan börjat, så start redan denna vecka.

Hälsningar,

Matts


Få gratis tillgång till vår digitala kunskapsbank

Du får fri tillgång till:

 • 7 specialrapporter med tips
 • 8 webinar-repriser
 • Checklistor m.m.

Få gratis tillgång till vår digitala kunskapsbank

Du får fri tillgång till:

 • 7 specialrapporter med tips
 • 8 webinar-repriser
 • Checklistor m.m.