Beskrivning för "Psykopatiska chefer skapar inte bra organisationer!"

Psykopatiska chefer skapar inte bra organisationer!

Den här synen på psykopatiska chefer gör mig upprörd och än mer målmedveten i mitt arbete…

Jag läste en artikel med tillhörande video via CNNs app. Artikeln handlade om en managementkonsult som tidigare varit soldat i brittiska specialförbandet SAS. Han kallas för Andy McNab, vilket är en pseudonym, och är en av personerna bakom boken Bravo 2-0, vilket beskriver händelser i Irak.

McNab har nu blivit medicinsk förklarad som psykopat, vilket var en fördel för honom i hans arbete som SAS soldat, då han kunde döda motståndare utan att känna något för det. Det är det som han nu framför i intervjun, att det är bra att chefer i vårt samhälle är psykopater.

Han säger bland annat om ledare och politiker att han ”inte vill att de har empati”, utan att han vill ”att de är fullt fokuserade på att fatta de bästa möjliga besluten och att vara hänsynslösa”. Detta arbetar han nu med som rådgivare att få ledare att förstå och anamma. Han säger att vara psykopat kan vara en tillgång i arbetslivet när man arbetar som chef.

Han beskriver också hur han coachat en kvinna i att känslokallt säga upp 400 personer. Det påminner mig om en scen i filmen Det Femte Elementet där en psykopatisk chef säger till sin assistent, som försöker säga att det räcker med att avskeda 500.000 personer, att det är bättre att avskeda 1 miljon. Allt utan att ens tveka eller tänka efter två gånger.

Jag blir förskräckt…

Det är hemskt när jag ser något helt annat för en framtida organisation. De av er som känner till min historia vet att jag också är militär, officer i det svenska försvaret. Jag har fått en skolning i ett helt annat ledarskap, ett ledarskap som ser gruppen som en möjliggörare för att lösa uppgiften. Man är som ledare ett med gruppen och man delar dess vedermödor. Inte som en annan psykopat, Adolf Hitler, beskrivs ha skrikit när Paulus ville bryta sig ut ur Stalingrad, att ”det är oacceptabelt med ett tillbakadragande”, för jag lämnar inte Kaukasus!”. Han var inte ens där, så hur kan han då säga att han inte skulle lämna Kaukasus?

Jag ser att framtiden kräver ett ännu mer sammansvetsat team som trivs tillsammans och som gör det som krävs, tillsammans, för att leverera det som kunden vill ha. Då finns det inget utrymme för psykopatiska chefer.

I en gammaldags organisation som är helt inriktad på den hierarkiska organisationen lever många helt i vad chefen för ens avdelning eller enhet tycker och bestämmer, samt vad dennes chef i sin tur tycker och bestämmer, och så vidare i flera nivåer. I en sådan organisation där det är naturligt med ”diktatorer” i flera lager, ryms tankarna väl om att det är bra med en psykopatiska chefer. Där kan en psykopat driva på utan att behöva ha den empati som McNab pratar om som skadlig.

Att det ses på sina platser som bra, är att det i dessa organisationer hela tiden kommer att vara så att man behöver omorganisera för att få det hela att gå ihop. Neddragningar med uppsägningar är vanligt och då är det också en efterfrågan på känslokalla, psykopatiska chefer som kan genomföra dessa ”strukturomvandlingar”.

Problemet med linjeorganisationen

Genom att ha en linjeorganisation där man fråntas det personliga ansvaret och befogenheterna, till förmån att det ligger hos chefen, uppstår behov av en ledning vilket tyvärr på många håll underlåts. Dessa underlåtanden måste vid ett senare tillfälle justeras och då är det bra med den känslokalle chefen som skall göra jobbet med att korrigera det som inte skulle behövts om man haft en bättre ledning av verksamheten i första läget.

Att använda sig av arbetskraft som är utsatt i samhället är naturligt i en miljö med psykopatiska ledare. Man kan leverera bättre finansiellt resultat om man har barn som arbetar åt en, eller fattiga som gör nästan vad som helst för att få lite pengar till att försörja familjen. Sen kan man lätt säga upp dem och flytta vidare, till en annan plats där det finns ännu billigare arbetskraft. Allt utan en minsta emotionell känsla i kroppen. Vi ser det hända om och om igen i världen.

Beslut kan vara otrevliga

Jag säger inte att en ledare inte skall fatta de avgörande besluten. Beslut vilka kan vara otrevliga för olika intressenter. För vådan av att inte fatta ett beslut är ofta större än att fatta ett felaktigt beslut. Det jag påpekar är att det inte är bra med ledare som inte har empati och förstår att besluten påverkar människor runt omkring sig. Det går inte blint att titta på uppgiften, och lösa den till vilken kostnad som helst.

Det finns inget behov för psykopater i en modern organisation. En verksamhet som drivs genom helt fokus på kundvärdet och där interna problemen minimerats genom att man behandlar medarbetare med respekt och förtroende. Där deras medverkan i arbetet sträcker sig långt längre än att bara utföra något som en chef har beslutat.

Dessa organisationer går så mycket bättre än de omoderna dylika, då de har en helt annan väg till en god finansiell ställning.

I en sådan organisation finns det långt mycket större möjligheter att lyckas med verksamheten. Då behövs inte de psykopatiska cheferna, utan bara kloka och empatiska ledare. Det är bara att se på företag som Google, W.L. Gore och Wholefoods Market, med flera.

Jag är övertygad om att vår framtida värld kommer att behöva fler människor med empati och mänsklighet, inte fler psykopater. Människor som utvecklas och som utvecklar verksamheten, tillsammans.

De som är sjuka, vilket psykopater är, skall få behandling.

En värld som får ökat behov av psykopater som chefer och politiker, är en värld där det är otrevligare att leva. De må vara ett behov på vissa håll.  Där den gamla organisationsformen gäller fortfarande. Men det är ingenting som hör framtiden till.

En ny värld

Min mission är att se till att organisationer utvecklas till de moderna, humanistiska, effektiva och kundfokuserade verksamheterna. Det är därför jag blir upprörd över aktiva krafter som motverkar en humanare och gladare värld.

Du kanske ser mig som en drömmare, men som tur är, är jag inte ensam.

Vad tycker du? Jag vill veta hur du ser på behovet av psykopatiska chefer? Har du upplevt några sådana och vad tror du om att vi kommer att arbeta mer harmoniskt i framtiden? Kommentera gärna så jag får veta vad du tycker.

 

Till dig och din organisations excellens!

Matts