Beskrivning för "Säg aldrig något om dig själv, som du inte vill skall vara sant!"

Säg aldrig något om dig själv, som du inte vill skall vara sant!

När jag tränar barn och ungdomar så hör jag ibland uttrycken ”jag kan inte!”, ”det där kan jag aldrig lära mig!”, ”Åhh, det där kommer aldrig att gå!” och andra liknande saker. På en av träningarna var jag tvungen att samla dem alla för att gå igenom vad som sägs och attityden till vad man kan klara av.

Jag sa till dem att aldrig intala sig själv att de inte kan göra något. Speciellt när det är uppenbart att saken i fråga går att genomföra, då andra gör dem. Kan andra så kan de, efter lite övning.

Här finns det ett citat från Henry Ford som passar in bra. Ford sa att ”oavsett om du tror att du kan klara av det, eller att du inte kan klara av det, så har du rätt.” Det finns saker som verkligen kan te sig omöjliga, men de är bara en liten del av alla de aktiviteter som vi utför på daglig basis. Därför är ”allt” möjligt med lite träning, kontinuitet och uthållighet.

Istället för de negativa orden till sig själv bad jag dem säga ”Jag kan det här! – Jag kan det här – JAG KAN DET HÄR!” Är inte det att ljuga då om man inte kan göra vad det nu är? Nej, de ljuger inte för sig själva. Det talar sanning, kanske inte i nutid, men i framtid. Om dem verkligen vill, övar och satsar på det, kommer de att kunna göra det.

Det andra som jag sa till dem, var att de ska aldrig säga saker om sig själva som de inte vill ska vara sant. Jag sa att de skall fokusera på det som är positivt, både omkring dem och hos dem själva. Om du talar om för dig själva att ”jag är inge’ bra”, så kommer du snart att börja tro på det, vilket naturligtvis inte hjälper dig att åstadkomma saker och ting.

Du skall fylla dig själv med positiva bekräftande budskap, som hjälper dig, inte förminskar dig själv och dina insatser.

De saker som jag tog upp i dojon med barnen och ungdomarna, gäller även för dig och för din organisation. Om individerna i en organisation inte tror på sig själva, kommer de också att ha svårigheter att tro på organisationen förmåga.

En organisation med lågt självförtroende kommer inte att kunna möte framtidens utmaningar på ett positivt sätt. Det kommer istället att innebära än hårdare arbete under högre press. En situation som endast är hållbar under en kortare tid.

Nu pratar jag om kulturen i organisationen, understödd av de formella strukturerna för konstant förbättring. Ni borde ha en regel i verksamheten som säger att ni aldrig skall säga saker om er själva som ni inte vill ska vara sant, om det inte är så att ni inte gör det i en kreativ diskussion om hur ni skall bli bättre. Dessa diskussioner skall hanteras på ett sätt som leder framåt och vara en naturlig del av era väl definierade processer. Varje process som ni designar skall i ledningsskiktet av processen ha en inbyggd förbättring i sig.

Det är en enorm stor skillnad mellan att klaga och gnälla hela tiden på saker som man tycker är fel, och att ta upp frågorna i forum där man kreativt letar efter lösningar och förbättringar. Det forumet måste finnas, för var skall man annars lämna sina synpunkter?

Om ni skapar en kultur av förtroende inom organisationen med positiv självbild och positiv kommunikation, kommer ni kunna utföra saker som inte ens finns inom er horisont i dagsläget.

Möte våren med positivitet och kreativitet!  😉

 

Dela och kommentera gärna texten på Facebook.

För dig och din organisations framgång.

Matts