Beskrivning för "Ska det blir något, då behöver du ta ledarskapet"

Ska det blir något, då behöver du ta ledarskapet

Rakt på sak; jag fortsätter lista upp de fallgropar för att inte lyckas leverera med kvalitet och effektivitet, som Chalmersforskaren Henrik Eriksson tog upp på konferensen Kommek häromveckan.

Han listade fem fallgropar som man bara behöver undvika:

 1. Att inte drivas av behov och syfte
 2. Att inte ha värdeskapande processer och nätverk
 3. Att inte leda
 4. Att inte vara motiverad
 5. Att inte förbättra

I de två tidigare veckobreven så har jag beskrivit fallgrop ett och två, och då är det således dags för fallgrop tre.

Att inte leda

Vad kan då menas med att vi inte leder? Jo, det är tyvärr så att det är för mycket chefskap och för lite ledarskap. Som du kanske kommer ihåg så har jag nämnt det tidigare, att det är skillnad mellan att vara chef och ledare. Chef är en position i en hierarkisk struktur, medan ledare är någon någonstans som tar ansvar för verksamhetens bästa, oavsett om det är i en formell roll eller inte. Att vara ledare, det förtjänar man och man blir det först när man har följare.

Här måste vi alla våga kliva in och vara ledare. Alla kommer inte att få följare, vilket då innebär att vi inte heller är ledare. Som chef behöver du se till att du övergår mer till att leda verksamheten framåt på ett sätt så att medarbetarna frivilligt följer dig, inte bara gör som du säger för att du är chef.

Det finns många fantastiska ledare som också råkar vara chef, där medarbetarna har en öppen relation till dem och inte är kuvad under hierarkin.

Jag följer dig för att jag gillar dig och dina tankar, inte för att du råkar vara min chef.

Efterfrågan på initiativ, verkligen?

Jag hör många gånger att man efterfrågar mer initiativ i verksamheten. För att det ska bli verklighet då vill det också till att ha en organisation som stödjer initiativ och fritt tänkande.

Det går inte att man har en organisation där ens idéer behöver filtreras via chefen som har avgörande om de ska göras eller inte, utan man behöver ha en större jordmån för idéer än att de ska vara en person som står där som “grindvakt”.

Det är inte ovanligt att organisationer egentligen inte är byggda för att ta vara på innovativa och kreativa idéer. Är organisationen en byråkrati där man eftersträvar status quo, då är innovativa och kreativa idéer bara störande och rör om i det annars så stabila förhållandet.

Så efterfrågar du innovation och kreativitet, då behöver du också vara beredd på oordning och tillfälligt kaos när dessa idéer dyker upp och behandlas. Det betyder inte att det inte kan vara strukturerat hur idéer tas om hand, tvärt om, men det kommer alltid att påverka den befintliga verksamheten när förslag på förändringar kommer fram.

Positioner → Roller

Tänk om det inte fanns något behov av en chef överhuvudtaget? Skulle det fungerar hos dig? Inga chefer?

Tanken svindlar för många jag pratar med. “Hur skulle det se ut, om ingen bestämde?” Och det är där man springer fel i tanken. Att inte ha någon chef, betyder inte att man inte har någon som bestämmer.

I en hierarkisk organisation så finns det en serie med chefer, från toppen ner till näst lägsta nivå, vilket alla bestämmer i olika grad och för olika saker. Detta är olika positioner eller befattningar. Men tänk om det istället var så att du hade väl utvecklade roller i organisationen, vilket följde era värdeskapande flöden.

Då skulle det finnas roller inom de olika processerna vilket fattade de beslut som behövdes löpande i arbetet. En finess med roll är att dessa kan spelas av flera personer, så länge de har rätt kompetens för att utföra rollens arbetsuppgifter.

Således så fattas beslut på ett strukturerat sätt i respektive process av den eller de roller som agerar där.

Det finns ett flertal organisationer, som till exempel sjukvårdsföretaget Buurtzorg eller matvarukedjan Wholefoods, som saknar chefer. Och det är inga små företag heller. Buurtzorg är mer än 15.000 personer, men inga chefer, utan man är självstyrande i team där väl definierade roller agerar.

Samma gäller för Wholefoods Market, med 91.000 medarbetare.

Dessa och andra brukar jag berätta om i våra utbildningar i förbättringsarbete. Det finns en hel del att lära av andras lyckade satsningar. För den delen med, andras misslyckanden. Är du intresserad av våra utbildningar? Kolla då in våran hemsida där dessa finns beskrivna. Ytterligare utbildningar kommer att tillkomma inom kort.

Önskar dig en trevlig höstvecka,

Matts


Få gratis tillgång till vår digitala kunskapsbank

Du får fri tillgång till:

 • 7 specialrapporter med tips
 • 8 webinar-repriser
 • Checklistor m.m.

Få gratis tillgång till vår digitala kunskapsbank

Du får fri tillgång till:

 • 7 specialrapporter med tips
 • 8 webinar-repriser
 • Checklistor m.m.