Beskrivning för "Som en lysande fyr i natten (BV23)"

Som en lysande fyr i natten (BV23)

Enligt många studier misslyckas mellan 50 och 70 % av alla förbättringar av verksamheten, men jag har upptäckt ett tillvägagångssätt som ger 70 % framgång i mitt förbättringsarbete. I den här videon delar jag med mig av en pusselbit som har bidragit till att göra denna framgång möjlig.

Hej, Matts Rehnstrom här, Shaper of Business Excellence. I den här videon ska vi ta den affärsidé som jag talade om i den förra videon och bryta ner den och tala om vision.

Vision

Vision är något som ger oss en känsla av vart vi är på väg. Affärsidén, som jag nämnde i en tidigare video, ger oss information om vad vi gör, vilket värde vi skapar och för vem vi gör det. Vision talar om för oss hur mycket vi ska göra av detta inom en viss tidsperiod. Vi anger inte en viss period och säger att det är fem år eller sex år eller juli 2018 eller 19 eller vad som helst. Vi säger inom en viss tid, mellan tre och fem år eller fem och åtta år. Det beror på vilken bransch vi arbetar i. I en verksamhet med snabb utveckling har visionen en kortare tidsperiod.

Utan en tydlig vision kommer organisationen att drabbas av förvirring.

Om du inte har en vision, och jag ser många organisationer som inte har det, blir det lite oklart och förvirrande inom verksamheten. Människor vet inte i vilken riktning de ska gå. Deras affärsidé, om de har en sådan, ger dem en viss vägledning, men de behöver en vision så att de kan sikta på den.

Affärsidén handlar mer om vilken bred väg vi ska gå, inte hur långt vi ska gå på en viss tid. Om du inte har en vision kommer det att uppstå förvirring inom organisationen eftersom människor kommer att fokusera på att göra bara dagliga saker.

Dina anställda kommer att säga: ”Ja, jag gör det här och det här, och sedan går jag hem och kommer tillbaka i morgon och gör lite mer om det här och lite mer om det här.”

Men om du har en vision kommer människor att känna att de är en del av en rörelse som går framåt. De kan se den väg de går på och de kan se vart de är på väg.

En vision är som en lysande fyr i natten!

En vision är som en lysande fyr i natten. Om du är ute till havs och kan se ljuset från fyren där ute kan du se att du är på väg i rätt riktning. Det är samma sak inom ett företag. Du kan se visionen här borta och du kan säga: ”Åh, det är dit vi är på väg.

Hur du skapar en vision för din organisation

Vad behöver du göra för att skapa en vision för ditt företag?

  1. Läs igenom din affärsidé: Läs igenom den affärsidé som du arbetade med i den senaste videon där jag talade om affärsidén.
  2. Bestäm hur mycket av affärsidén du kommer att uppnå på medellång sikt: du tittar på en affärsidé och frågar dig ”Hur långt kan vi nå inom en viss tid?”.
  3. Skriv visionen så att det känns bra att läsa den: Du kan skriva en vision som är kort och tydlig och när du läser den ska det kännas bra att läsa den.
  4. Involvera teamet i skapandet av visionen: Gör inte detta som ledningsgrupp eller på egen hand.

En av dem är att du gör en kort, catchy version av din vision. När folk frågar ”Vad är vår vision?” kan folk på företaget säga ”Det står blah, blah, blah, blah, vad som helst”.

Men när folk läser igenom det här har de en känsla inom sig som säger dem att vi är på rätt väg. Vi är på väg mot en vacker framtid som jag vill vara en del av.

När ni skapar visionen bör ni inte heller göra detta som en ledningsgrupp som sitter i ett hörnkontor någonstans och kommer med en fantastisk vision som ni hoppas kommer att vara bra för företaget. Inget arbete med teamet, de måste vara en del av detta. Ju mer du kan involvera teamet i skapandet av visionen, desto mer är du säker på att de vill vara en del av resan som tar dig till den fina framtid som de siktar på, eftersom de alla har varit med och skapat visionen.

Så glöm inte bort att det är mycket, mycket viktigt.

Har du en vision eller är du på väg att skapa en?

Så om din verksamhet. Vad tror du, har du en vision alls eller är du på väg att skapa en vision? Och om du har en vision, är det en oklar vision eller känns det bra att läsa den? Är den tydlig och ger dig den känsla som du vill ha för att kunna arbeta mot visionen?

Lämna gärna en kommentar nedan, för jag vill gärna veta hur det går för dig i ditt företag. Om du vill ha en nedladdningsbar kopia av affischen kan du följa med och läsa mer om sambandet mellan de olika affärskomponenterna. Klicka sedan här så kommer du till en sida där du kan ladda ner affischen gratis och se allt jag kommer att prata om i den här videoserien. Med detta sagt, låt oss nu forma vår verksamhet för att uppnå toppkvalitet.