Beskrivning för "Tre sätt att få ordning på dina mål och hur du mäter dem (BV26)"

Tre sätt att få ordning på dina mål och hur du mäter dem (BV26)


I den här videon kommer jag att tala om tre sätt att få ordning på dina mål och hur du mäter dem. Hej. Matts Rehnstrom här, Shaper of Business Excellence. Välkommen till en annan video där jag kommer att beskriva denna affisch för komponenterna i Business Excellence och deras inbördes relation. I den här videon kommer jag att ta dig vidare. Vi har en vision, en strategi, mål och kritiska framgångsfaktorer och nu mål och mätningar för dessa kritiska framgångsfaktorer. Så det är det jag talar om i den här videon.

Du måste mäta saker i realtid

Jag arbetar med många olika företag inom olika områden och jag ser att mål och mätningar saknas i många av dessa företag. Det enda som de verkligen följer noga är finanserna, men det räcker inte att bara följa eller mäta finanserna. Du måste mäta saker och ting i realtid, inte historiskt.

Därför måste du ha mål eftersom du inte kan mäta saker utan att koppla dem till ett mål, och om du har ett mål men inte mäter det spelar det ingen roll eftersom du inte vet var du befinner dig.

Här tar vi alltså det vi lärt oss av de kritiska framgångsfaktorerna. Vi har talat om att vi delar upp de strategiska målen i kritiska framgångsfaktorer, de områden som vi måste arbeta med för att nå det strategiska målet, men nu har vi även delat upp dem i aktiviteter.

En åtgärd måste vidtas och vi fokuserar på mål som vi måste arbeta med för att säkerställa att de kritiska framgångsfaktorerna tas om hand. Och det kommer att ge oss möjlighet att uppfylla det strategiska målet. Vi har alltså mål i olika lager här med kritiska framgångsfaktorer emellan.

Utan mål att arbeta mot blir det förvirring och oklarheter.

Och om du inte har några mål, så är min favoritbeskrivning förvirring och oklarhet. Folk vet inte riktigt om de arbetar med rätt saker i rätt ordning och i rätt riktning. Det är därför vi måste mäta våra framsteg, för om vi inte mäter våra framsteg är det gamla arbetet bra, eller hur? Jag menar, om vi inte har något mål och inte mäter det, måste det vi gör vara bra eftersom ingen kan säga något annat, men de gör det.

Det är vad som händer i företag eftersom människor kommer in och säger att vi gör fel saker, men hur kan de göra det eftersom vi inte har några mål? Vi vet inte om vi är på väg i rätt riktning och det kan vara bekvämt för många företag, för om man inte har ett mål kan man inte missa det.

Jag menar att jag kan skjuta en pil var som helst. Men nådde jag målet? Jag vet inte. Jag har inget mål. Jag skjuter bara en pil hit och dit och dit och dit och dit. Så jag vet inte riktigt om jag träffar något, men jag har en hel del aktivitet inom organisationen.

Om du vill förbättra din organisation på rätt sätt behöver du SMART-mål.

Det är inget för dig om du vill förbättra din verksamhet på rätt sätt och om du vill ha en utmärkt verksamhet. Vad vi behöver göra är att ta de kritiska framgångsfaktorerna och se till att du hittar varje mål som du behöver arbeta med inom den faktorn, inom det området, eftersom det området är viktigt för att nå det strategiska målet som vi pratade om i en tidigare video.

Vi har våra strategiska mål och våra kritiska framgångsfaktorer, och nu bryter vi ner dem och sätter upp mål för hur vi ska gå vidare mot det strategiska målet. Vi vet alltså att vi är på väg i rätt riktning på den mycket operativa nivån just nu. Här uppe befinner vi oss på den strategiska nivån, men nu kommer vi ner till den operativa nivån.

Skapa ett mål för varje kritisk framgångsfaktor

Och när du sedan utformar, så ta detta som jag sa först, ta den kritiska framgångsfaktorn, dela upp den, hitta målen. När du hittar ett mål, beskriv det. Målen bör beskrivas som SMART. Jag nämnde tidigare att vi kanske kan vara lite luddiga när det gäller SMART när vi talar om de strategiska målen, men inte här. Här måste vi göra det SMART:

  • Specifikt: Alla förstår vad målet är och att det måste uppnås.
  • Mätbar: Specificera hur du kommer att mäta hur målet uppfylls: Möjligt: Specificera hur du kommer att mäta hur målet uppfylls.
  • Acceptabelt: Målet måste accepteras av dem som är ansvariga för att nå det.
  • Realistiskt: Det mål du sätter upp måste vara realistiskt. Det kan vara ett ambitiöst mål, men det är inte så långt borta att det är orealistiskt.
  • Tidsbaserad: Vi kopplar samman uppfyllandet av målet i tid.

Du kan inte vara otydlig om vad ett mål är, för om du är otydlig om ett mål vet du inte riktigt om du når det eller inte.

Målet måste vara acceptabelt eller accepteras av teamet. Det får inte vara något som tvingas på laget. Laget måste säga att här är målet. Ja, vi kan göra det. Vi har varit en del av detta arbete, så vi är säkra på att vi vill gå i den riktningen mot visionen eftersom vi hela tiden är en del av detta arbete och nu har vi inte bara detta mål.

Vi behöver egentligen inte ha ett mål i det här läget som är helt orealistiskt och som vi inte kommer att nå. Vi bör inte säga att det inte kan vara ett stretch goal eftersom det är något annat.

Det är svårare att nå ett stretchmål, men det är inte omöjligt. Det är omöjligt att säga att jag ska springa 10 km på 25 minuter, för det kommer aldrig att hända och eftersom jag inte accepterar det är det inte heller realistiskt. Så vem som helst kan ge mig det målet, men det är egentligen inget mål eftersom jag inte kommer att uppfylla det.

Sedan har vi tidsbaserat. Så när kommer vi att ha nått detta mål? Så tillbaka till mig som springer 10 km, då. Om jag har som mål att springa 10 km bör det vara något i stil med att jag ska springa 10 km under 50 minuter senast den första juli 2019 eller något annat.

Då har jag precis satt upp ett mål. Den var specifik. Jag ska springa. Det skulle kunna vara ännu mer specifikt att säga hur jag ska springa. Är det i skogen eller är det på en vanlig väg eller vilken typ av väg det är, och sedan säger jag att jag kommer att mäta det tidsbaserat, och jag kommer också att ha det baserat på den tid det är. Den första juli eller vad jag nu sa, och sedan är det 50 minuter. Så att jag kan gå tillbaka och säga: Har Matts uppfyllt det målet eller inte?

Du måste sätta upp mål som är specifika och SMART. Det är så viktigt att laget kan vara en del av detta och måste vara en del av detta eftersom någon annan kan ge mig ett mål, men om det inte är realistiskt för mig, om jag inte accepterar det, då faller det eftersom det är någon annans önskan att jag ska uppfylla det. Men jag kommer inte att göra det eftersom jag inte sätter det som ett mål och det är viktigt för laget att sätta det som ett mål.

Hur ska du mäta ditt mål?

När du har definierat ditt mål på ett SMART sätt kan du sedan gå vidare och börja titta på hur du ska mäta att du är på väg i rätt riktning.

Mätning: Specificera tidigt hur mätningen ska göras: VAD mäts, HUR det mäts och NÄR det mäts.

Vi tittar på exemplet med 10 km igen: Vad mäts? I det här fallet är det jag som springer 10 kilometer. Jag är specifik, jag springer på en platt bana. Jag springer 10 kilometer på 50 minuter.

Nu kan jag börja mäta minuter, för det är det som räknas här. Så jag kan säga att jag började springa och det är 62 minuter och okej, 62 minuter och sedan mäter vi det igen på 61 minuter och sedan kan vi se dina framsteg eftersom målet är att jag inom 10 månader eller vad som helst ska springa dessa 10 kilometer på 50 minuter. Det är alltså målet. Därför måste vi mäta dem i tid eftersom tiden är en del av målets specifikation.Med det sagt, om du har följt med här och gjort alla hemläxor har du nu en affärsidé som är uppdelad i visioner. Visionen delas upp i strategiska mål.

Dessa strategiska mål delas upp i identifiering av kritiska framgångsfaktorer för dessa strategiska mål. Och efter denna video går du ut och hittar dessa mål som ger dig en mätning, eller du har en mätning av dessa mål som leder dig mot de strategiska målen. De strategiska målen har flera operativa mål, och det är dessa som vi arbetar med här.

Så nu har du serien. Serien fortsätter, för som du ser finns det fler, fler komponenter här nere, men det kommer i en kommande video.

Hur är det i ditt företag? Använder du dig av SMART-metoder för att definiera dina mål? Har du mål? Följer du dem? Mäter du dem? Pratar du om dem och är mål en del av ditt affärsliv? Lämna en kommentar nedan. Jag är spänd på att se dina kommentarer. Och till nästa gång, låt oss gå och forma vår verksamhet för att uppnå toppkvalitet.