Beskrivning för "Trygghet på arbetsplatsen"

Trygghet på arbetsplatsen

Operationen pågår för fullt. Efter att ha hållit på i någon timme är det ett kritiskt tillfälle. Operationssköterskan ser att det är något som är fel. Hon funderar på läget, men vågar inte säga något. Det saknas trygghet.

– Överläkaren ser nog vad som är på väg att hända, tänker sjuksköterskan. Men det gör han inte. Patientens tillstånd försämras snabbt och operationen övergår till att bli akut räddande av liv.

Varför sa hon inte något? Om hon gjort så, så hade situationen aldrig uppstått. Hon var den som såg risken, men valde att inget säga.

Orsakerna kan vara många. Kanske är det så att läkaren var en äldre herre med stor pondus och som kräver vördnad från sina yngre kollegor. Det kan också vara så att han är dessutom professor på universitetssjukhuset och har utbildat många av de som nu jobbar på “hans” avdelning.

Kanske det vidare är så att sjuksköterskan är nyutbildad, där hon i sina studier haft läkaren som en av sina lärare, och kanske till och med examinator.

Eller så kanske det är så att läkaren och sjuksköterskan har haft irritation mellan varandra tidigare. Eller kanske inte alls irritation, utan en relation av något slag mellan varandra. Kanske familjer som känner varandra, kanske släktskap, kanske kärlek.

Det går att vända på könen i ovan exempel och få samma, och även några andra, orsaker till varför sjukskötaren inte påtalade det som läkaren såg.

Saker kommer att gå fel

Det finns saker påverkar oss i vårt utövande av det vi ska göra i verksamheten. Saker kommer att gå fel. Vi tänker fel, vi gör fel, och kanske det är så att dessa fel skulle kunna undvikits om bara någon sagt något. Kanske inte bara i situationen som exemplet ovan med operationen, utan kanske på ett tidigare stadium. Vid ett tillfälle där man som grupp övande, planerade, utvecklade, eller vad man nu gör innan själva operationen.

Där kanske då någon hade kunnat lyfta behovet av en checklista, en rutinbeskrivning, ett larm, eller annat, som skulle underlätta för oss att göra rätt. Det kanske är där, tidigt, som vi säkerställer att vi inte gör fel senare.

Att våga uttrycka sig i sådana situationer, som jag exemplifierar ovan, utan att vara rädd för negativa konsekvenser på det mellanmänskliga planet, det kräver det som kallas för psykologisk trygghet. Utan att ha den tryggheten så drar vi oss för att göra vår röst hörd, att säga till när det skulle krävas, att påtala något. Vi håller hellre tyst än säger eller skriver något.

Psykologisk trygghet för en bättre dialog

Med psykologisk trygghet så kan vi ha en öppen vuxen-till-vuxen dialog, där vi kan diskutera sakfrågor som är viktiga i vår verksamhet.

Det är inte lätt att skapa psykologisk trygghet i en organisation som bygger hårt på den hierarkiska strukturen. I den strukturen finns det inbyggt att någon är över och någon är under.

Är man då under så kanske man inte vill och vågar uttrycka sig om något som rör någon som är över. Detta då det kan få negativa konsekvenser. En konsekvens som är tydlig att tänka, är att om den som är över också är den som sätter lön och andra förmåner till den som är under.

Min kollega i att skapa värdet, är också min chef. Det gör att jag avgränsar mig själv i vad jag framför, för det kan påverka mig själv negativt.

Lösningen på detta är flera. En av dem är att fokusera mer på de värdeskapande flödena än på hierarkin. Det måste vara viktigare VAD vi ska göra och HUR vi ska göra det, än det är VEM som är chef för VEM.

Vi har alldeles för mycket fokus på VEM som ska göra saker, har gjort saker och säger saker. Du behöver fokusera på att skapa värde. Det är det som betyder något. Att känna att ni tillsammans skapar värde.

Att skapa trygghet

Alla behöver uppleva att man är en del av att skapa det värde som ni finns till för. Om ni gör det tillsammans, då kommer det att bli mer naturligt att man också känner sig trygg och att man är en del av helheten. Det är mycket viktigt för att skapa en psykologisk trygghet.

Därtill är det naturligtvis viktigt att gruppen som ska genomföra arbetet också innehåller rätt personer. Det är en uppgift för er rekryteringsprocess, där ni säkerställer att ni får tag på rätt personer utifrån att jobba tillsammans och inte för sig själv i en hierarki.

Snart är det slut på detta år och ett nytt gryr. Har du behov av utbildning inom förbättringsledning, digitalisering, projekt och processer, då tycker jag du ska kontakta mig för att höra vad som kan passa. Svara på åter på detta mail så kan vi ses online för en 30 minuter kostnadsfri genomgång av dina och era behov, så ser vi om vi, eller någon annan vi känner till, har det som ni efterfrågar.

Hälsningar,

Matts


Få gratis tillgång till vår digitala kunskapsbank

Du får fri tillgång till:

  • 7 specialrapporter med tips
  • 8 webinar-repriser
  • Checklistor m.m.

Få gratis tillgång till vår digitala kunskapsbank

Du får fri tillgång till:

  • 7 specialrapporter med tips
  • 8 webinar-repriser
  • Checklistor m.m.