Beskrivning för "Utbildning; kostnad eller investering?"

Utbildning; kostnad eller investering?

Jag kommer ihåg historien som det vore igår, trots att jag hörde den under början av 90-talet.

Det var ekonomichefen och VD:n som pratade om att utbilda personalen och den kostnad som var förknippat med detta.

Ekonomichefen sa: “Det är mycket pengar. Vad händer om vi utbildar personalen och sen lämnar de oss?”

VD:n svarade då: “Jo, det är mycket pengar. Men vad händer om vi inte utbildar personalen, och de stannar kvar?”

Är det så att utbildning bara är en kostnad? Nej, säger jag. Ser man det så då har man inte rätt inställning till vad varken utbildning syftar till eller förstår varför man spendera pengar på utbildningen.

Det är klart att vi inte ska gå en utbildning som inte ger oss något för verksamheten. Om vi jobbar på samhällsbyggnadskontoret så kanske inte en utbildning i knyppling är något som hör verksamheten till. Men det är ju sällan den typen av miss-match kommer upp.

Utbildningarna ska ske för att förbättra verksamheten.

Vi kan utbilda oss för att; bibehålla kunskap i något vi redan kan, eller för att skaffa oss ny kunskap inom ett område vi redan kan så att vi kan göra något än bättre, eller så skaffar vi ny kunskap för att kunna göra saker vi inte tidigare kunnat.

Till exempel så är utbildning i hur man bedriver förbättringsarbete många gånger en ny kunskap.

Det kan vara både för ledaren som behöver förstå hur man ska leda förbättringsarbetet. Men också för de som ska arbeta som verksamhetsdesigner och aktivt arbeta med utvecklingen av verksamheten.

Många gånger är det så att den kunskapen inte riktigt finns in en verksamhet. Man är ofta duktig på att handlägga kundärenden, utreda frågor, ta hand om elever eller brukare, eller leda infrastrukturella projekt. Men man är sämre på att aktivt arbeta med att utveckla själva verksamheten. Det är inget som man lärt sig.

Är det då endast en kostnad att utbilda personal i hur man arbetar med förbättringar? Inte om man kopplar det till de resultat som dessa personer sedan kommer att kunna skapa.

I ett tidigare veckobrev berättade jag om Louise och hennes grupp som fann nyttor till ett värde av 87 miljoner per år. Det hade de aldrig gjort om det inte hade arbetat aktivt med förbättringsarbetet. Vilket dem i sin tur inte kunde har gjort lika framgångsrikt om det inte vore för att de utbildat sig i just hur man förbättrar sin verksamhet.

Så investeringen i utbildning gav potential att finna förbättringar värda många tiotals miljoner kronor per år. Det är inte många utbildningar som ger den möjligheten till att kunna få nyttor av satsad tid och pengar.

Så ska vi se utbildning bara som en utgift? Nej.

Utbildning är en investering, för den ska ge tillbaka mångt mycker mer än vad själva utgiften är!

Vilken utbildning skulle ge dig och din verksamhet mest nytta tillbaka? Återkoppla gärna vad du skulle vilja lära dig mer om.

Hälsningar,

Matts