Beskrivning för "Utvecklas eller hamna utanför"

Utvecklas eller hamna utanför

Behovet av att utbilda och utveckla personal har varit “på tapeten” den senaste tiden.

Via World Economic Forum kan vi ta del av att 50% av alla yrkesverksamma behöver utveckla sin kunskap och kompetens väsentligt för att vara med i matchen år 2025. Kunskap är till mångt och mycket färskvara.

I torsdags så lämnades utredningen benämnd ”Vilja välja vård och omsorg” från Statens offentliga utredningar till regeringen.

I en intervju säger utredaren och samordnaren Göran Jonsson på frågan vad som är viktigast för att säkerställa kompetens, att “det viktigaste för att höja kompetens är att inse de krav som ställs” .

>> Det betyder att vi måste koppla kraven på verksamheten direkt till behoven av kompetens för att uppfylla dessa krav. <<

Hur säkerställer man då att man har förstått vilka krav som ställs?

Alla som bland annat läst min bok Lite som Dalai Lama fast för organisationer känner nog igen mitt svar på den frågan. Svaret är att kraven på kompetens i en verksamhet kommer ur att vara kristallklar med sina värdeskapande flöden, vilket vi även kallar för processer eller projekt.

Det är endast utifrån att man vet VARFÖR man ska göra något, och VAD man ska göra, samt HUR detta ska göras, som man kan börja specificera de kompetenser som krävs. Fokuserar verksamheten mer på sin linjeorganisation än man fokuserar på sina processer och projekt, ja, då kommer man inte att få en rättvisande bild på vilka kompetenser som krävs.

Tyvärr är det så luddigt i många verksamheter kring VARFÖR, VAD och HUR man ska göra saker, så det blir närt omöjligt att kunna specificera den kompetens som behövs. Och om man inte kan visa på vilken kompetens som verkligen behövs, då blir det mer gissningar och därmed också svårt att bestämma hur kompetensutvecklingen ska gå till.

Utredaren Göran Jonsson sa vidare att det är viktigt att förstå “att kraven ständigt höjs”.

Om man inte har väldigt god kontroll på VAD man ska göra och HUR man ska göra för att skapa värde, då är det inte heller möjligt att se de ökade kraven komma. Väl en dag där framme så är det för sent. Då står man där med “skägget i brevlådan”.

Verksamheten fungerar inte som den ska och då kommer de stora kostnaderna. Eller rent personligt så upptäcker man att man inte längre kan luta sig på den universitetsexamen man en gång tog och de erfarenheter som man skaffat sig under många år. Kraven har höjts snabbare än man har utvecklats, vilket gör att man per de facto blivit sämre.

Tiden är kort och resurserna är krympande inom många håll, särskilt inom offentlig sektor.

Så för att säkerställa att du och ni i verksamheten har rätt förutsättningar att kunna lägga upp en aggressiv kompetensutvecklingsplan, så behöver ni har full koll på kravbilden. Och kravbilden får du endast genom att ha väldigt tydlig, transparent och gemensamt svar på VAD ni ska göra och HUR ni ska göra det.

Och detta sett utifrån vad kunden förväntar sig, och inte vad ni i linjeorganisationen “tror” är det som skapar värde. Det är kunden, vad ni än kallar denne, som i slutänden avgör om ni har rätt svar eller inte.

Det finns fler lärdomar att dra av nämnda rapport och jag återkommer i kommande veckobrev till vad man kan lära.

Tills dess så önskar jag dig en fantastisk fin midsommarvecka.

Matts

PS. Vill du har hjälp att forma era värdeskapande flöden? Återkom då till mig så kan vi hjälpa er. Om än bara för att stämma av de arbete ni gjort eller håller på med. Ibland kan man bara behöva någon annan vy på ens eget arbete. Det är som bekant svårt att se etikettens utsida om man sitter i burken… 🙂


Få gratis tillgång till vår digitala kunskapsbank

Du får fri tillgång till:

  • 7 specialrapporter med tips
  • 8 webinar-repriser
  • Checklistor m.m.

Få gratis tillgång till vår digitala kunskapsbank

Du får fri tillgång till:

  • 7 specialrapporter med tips
  • 8 webinar-repriser
  • Checklistor m.m.