Vad har KOSKÖTSEL med förbättringsarbete att göra? (BV13)

Matts Rehnstrom här, Shaper of Business Excellence. I den här videon kommer jag att tala om vad en ko-stig har att göra med förbättringsarbete. I Sverige har vi ett talesätt som säger att du banar din kostig väg och jag ska förklara vad det innebär om en minut.

Problem med isolerat förbättringsarbete

Men först vill jag tala om att jag ofta arbetar med företag där allt förbättringsarbete görs på olika avdelningar. Varje avdelning har sina egna initiativ till förbättringar. Vissa avdelningar bryr sig inte alls, men andra gör det och vill förbättra sin verksamhet.

Problemet är att de ser ”sin verksamhet” som enbart deras avdelning, deras silo. Men som vi vet flödar processer från en ände till en annan och passerar många olika silos på vägen.

Så om du arbetar med förbättringar inom en silo utan att titta ut och se vad som händer i de andra silona, i hela processen, kommer du att förbättra saker som kanske inte alls behöver göras.

Och att lägga ner mycket arbete och pengar på att förbättra saker som i slutändan är helt värdelösa. Det är det ultimata slöseriet.

Arbeta med påsatta skygglappar

Vi lägger ner så mycket hjärnkapacitet på att förbättra något som inte alls är användbart. Så det är här det svenska uttrycket ”att bana väg för dina kossor” kommer in. När korna kommer från fältet och går tillbaka till gården följer de en stig.

När du bara tittar på en del av vägen istället för på hela vägen kan du säga: ”Åh, vi har asfalterat den här vägen. Är inte det en förbättring?”

Ja, det är en förbättring. Kanske inte för korna, eftersom de kanske vill gå på jord i stället, men vi har i alla fall förbättrat en del av stigen så att den blir en väg.

Men den vägen slingrar sig genom landskapet i stället för att leta efter den kortaste vägen, eftersom vi bara asfalterar det som korna har använt under lång tid. Vad behöver vi då göra?

Ha ETT initiativ till förbättring

Först och främst måste du ha ett förbättringsinitiativ inom din organisation. Och du måste ha en enda förbättringsmodell inom din organisation.

När du väl har detta initiativ, se till att du inte gör misstaget att ha en big bang. Vänta inte på den perfekta modellen eller det perfekta förbättringsinitiativet, för det är bra att människor inom dessa olika silos arbetar med förbättringar. Det är bra. Lägg märke till det och säg: ”Du är bra på det. Du arbetar med förbättringar, men låt oss nu arbeta tillsammans, för tillsammans kommer vi att åstadkomma så mycket mer än om var och en av er fokuserar på sin egen avdelning.”

Det du behöver göra inom ramen för förbättringsinitiativet är att få alla att arbeta tillsammans och se en helhetsbild av din organisation.

Arbeta tillsammans med den holistiska synen

Se också till att alla kan se de processer som du arbetar med från början till slut. Var och en av dessa processer är säkert mycket större än din organisation.

Så du måste förstå organisationens hela process och arbeta med det i åtanke, för om du gör det kommer alla att se att deras silo bara är en liten del av hela flödet. Genom att ha den holistiska synen på modellen får man ett mycket större engagemang och ett mycket större förtroende hos alla som arbetar med förbättringar inom organisationen.

De kommer att förstå att de inte är ensamma. De är en del av många som vill ha samma sak: en bättre verksamhet för dina kunder, klienter och dig själv.

Om du vill ha mer gratis material om hur du kan arbeta med en modell och ett initiativ i din organisation kan du klicka här för att ladda ner en specialrapport som jag har gjort och som beskriver modeller och initiativ inom förbättringsarbete. Lycka till, och låt oss nu forma våra företag till excellens.