Beskrivning för "Vad skiljer en chef mot en ledare?"

Vad skiljer en chef mot en ledare?

Inför denna veckas brev så hade jag förberett ett ämne, men när nu Ryssland på torsdagen invaderade Ukraina så kändes det så “onyttigt”. Så jag ändrade mig.

Som officer i Försvarsmakten så relaterar jag till en eventuell liknande svensk situation. Jag känner starkt för de ukrainska styrkorna som står inför en näst intill omöjlig situation att försvara sitt land och att bibehålla möjligheten för ukrainarna fritt välja själva att välja hur de vill leva sina liv.

“All krigspropaganda, alla skrik, lögner och hatet kommer oundvikligen från män som inte själv strider”.

Den brittiske författare George Orwell, vilket deltog i spanska inbördeskriget.

George Orwell

Ovan citat leder mig att tänka på ledarskap och det är något som vi kan lära av tänker jag. För oavsett vad som händer i Sverige, Europa och världen så behövs det ledarskap för att kunna skapa det vi vill.

George Orwell kan nog ha tänkt på alla de som kring första världskriget aldrig själva skulle bli berörda av striderna. För dessa utspelades på en, utifrån helheten, avgränsat område, där unga män offrades för andra mäns tankar om världsherravälde. Den senare kategorin förmodar jag också räknas in i Orwells uttalande.

Och det är här ledarskapet kommer in.

Är en ledare någon som sitter tryggt långt bort och ger order till hur andra ska uppföra sig och agera? Nej, det är det inte. Vi ser många exempel där en kung, kejsare, general eller chef gör just det. De berättar för andra hur de ska bete sig, men ser att det inte berör dem själva.

De som gör så visar att de endast innehar en position och inte är en sann ledare.

Vill man göra något mer än bara inneha denna position, då behöver man också kliva fram och förtjäna att bli kallad en ledare.

Vad skiljer då en chef från en ledare?

Att vara kung, kejsare eller chef är en position som någon tilldelat en. Eller som vi ser exempel på runt omkring i världen; en position som någon tagit, genom kupp eller riggade val.

Det vill säga att vara chef är att finnas och agera utifrån den position som jag fått, eller tagit. Att agera som chef betyder inte att de man styr och leder frivilligt gör som man vill. Detta då chefskapet många gånger också innehåller maktmedel för att genomdriva det man vill få gjort. “Gör som jag säger, annars…”.

En ledare då? Jo, en ledare är någon som man förtjänar att kallas. Ledare kan man aldrig ta eller bli tilldelad genom en titel. Ledare förtjänar man genom att man har folk som ser upp till en och som frivilligt stödjer en.

En ledare kan vara formell eller informell.

Är man en formell ledare så innebär det att man också innehar en titel som chef med tillhörande mandat. Är man en informell ledare så har man ingen sådan titel och inte heller några formella mandat. Båda finns i din verksamhet. Båda har stor makt. Och båda behöver identifieras och tas i beaktande.

Ser du vilka i din verksamhet som är chefer och som är ledare?

En som inte var en ledare

För att återvända till första världskriget så kan det chefskapet som general Douglas Haig visade var ett exempel. Det är omskrivet hur han själv satt långt bakom egna linjer och kommenterade anfall efter anfall i en hopplös strategi som kostade enormt mycket lidande. För ingen vinning alls.

I slaget om Somme förlorade britterna över 400.000 man, och åstadkom ingenting. 400.000 man…det är så jag blir illamående.

General Haig kände dock inte av svårigheterna då han inrättat sig i ett fint slott med uppvaktning, cherry och fina middagar. Avståndet till soldaterna i leran, sjukdomarna och döden kunder inte vara större.

General Haig var absolut inte en ledare utan bara chef.

Följ mig, framåt!

När jag studerade på officershögskolan kommer jag ihåg från studierna i ledarskap om vad som gjorde Israel så framgångsrikt i deras olika stridigheter. Som du kanske kommer ihåg så blev de direkt anfallna efter tillkännagivandet av landet 1949. Därefter har de varit inblandade i många krig i och omkring sitt land.

Utan att gå in på politik, vilket inte hör hit, så kan man konstatera att de styrkor som i numerär varit mindre än anfallarna, klarat av att slå tillbaka dessa anfall. Ur ett ledarskapsperspektiv så finns det en sak som jag tog med mig.

Det var att en israeliskt officerarna var utbildade i att säga “Följ mig, framåt!”. Detta i kontrast till att sitta långt bakom linjerna och kommendera tusentals man än hit och än dit, utan direkt känning med verkligheten.

Detta gjorde dock att Israel har under åren haft mycket stora förluster av officerare. Dock gjorde det att förbanden som såg att deras chefer vad med dem och delade deras verkligen, också blev till ledare som man frivilligt valde att följa.

Det gjorde att mindre förband med ledare som officerare kunde stå emot större förband med chefer som officerare. Ser du skillnaden och styrkan att ha och vara en ledare?

Summering

En som bara är chef rekommenderar andra att göra som hon eller han vill.

En som också är ledare visar vägen och delar vedermödorna med sina medarbetare.

Hur ser det ut hos er?

  • Vad skulle det göra för din organisation om ni hade fler ledare än chefer?
  • Vad skulle ni kunna åstadkomma?
  • Hur skulle arbetsmiljön vara?
  • Vilket ökat värde kunde kunden, vad ni än må kalla dem, få av er verksamhet?

För att nu gå varvet runt och komma åter till kriget i Ukraina, hoppas jag att Ukraina kan visa sig ha fler ledare än chefer i sina försvarsstyrkor och att det likt Israel, kan stå emot anfallet från en angripare med större numerärer av allt. Jag hoppas att de på så sätt stå emot Ryssland.

Oavsett hur det nu går så tror jag på att vårt sätt att leva med demokrati, mänskliga rättigheter och frihet, alltid kommer att vinna i längden.

Matts


Få gratis tillgång till vår digitala kunskapsbank

Du får fri tillgång till:

  • 7 specialrapporter med tips
  • 8 webinar-repriser
  • Checklistor m.m.

Få gratis tillgång till vår digitala kunskapsbank

Du får fri tillgång till:

  • 7 specialrapporter med tips
  • 8 webinar-repriser
  • Checklistor m.m.