Beskrivning för "Våga ställa kritiska frågor (BV7)"

Våga ställa kritiska frågor (BV7)

För att få en god förståelse för vad som händer i verksamheten måste vi kunna ställa frågor – många frågor. Men ibland är de frågor som vi måste ställa för känsliga för att ställa dem. Och kanske måste vi ställa dessa känsliga frågor till en chef på hög nivå. Den här videon tar upp detta dilemma.

Jag står här i den vackra skogen vid en vacker byggnad. Det är ett slott, Penningby Castle. Den är från slutet av 1200-talet. I den här videon vill jag prata med dig om att ställa eller våga ställa frågor, även om det är till en högre chef eller din chef till exempel. När man ställer frågor som affärsanalytiker får man veta en hel del saker som är dolda i organisationen, inom verksamheten, inom organisationen. Det finns många saker som vi egentligen inte pratar om, men du måste ställa dessa frågor för att ta reda på sanningen, och den sanningen kommer sedan att kunna hjälpa dig att hitta en bättre och förbättrad affärslösning för de problem som finns i företaget. Och det kan vara svårt eftersom det i en hierarki är svårt att ställa känsliga, särskilt känsliga frågor till en chef eftersom man ibland inte vill utmana honom eller henne med en fråga.

Du måste vara den som söker sanningen

Och ibland vet du att de inte riktigt har svaret, men du måste ställa frågan ändå eftersom du måste vara sanningssökaren i organisationen eftersom allting beror på att du ställer de rätta frågorna eftersom du då kommer att hitta svaren på dessa frågor och det kommer att hjälpa dig och din verksamhet att bli bättre. Det finns ett par saker som kan hjälpa dig att ställa dessa kritiska frågor på ett bättre sätt. En av dem är att din status som affärsanalytiker är välkänd i organisationen. Så folk måste veta att du faktiskt är affärsanalytiker och att det är ditt spel att ställa dessa frågor även om de kan vara svåra att besvara och känsliga. Så det är en sak, du måste marknadsföra dig själv i organisationen att du är affärsanalytiker och att de ska förvänta sig svåra frågor från dig.

Ställ frågor som en femåring

Den andra delen är att ha en modell, för om du har en modell har du kommunicerat modellen. Alla vet i vilka faser du befinner dig, vilka faser du har i den modellen. När du förbättrar verksamheten kommer de att veta att du i en viss fas kommer att ställa alla dessa kritiska frågor, och med din status som BA som ställer dessa frågor och med den modell du har kommer du att kunna ha ett wildcard. Du kan gå runt och ställa alla dessa frågor eftersom de vet varför du ställde dem och de vet vem du är. När du sedan ställer frågorna är det viktigt att fortsätta att ställa dessa ”varför-frågor”, som jag kallar dem. Du har säkert hört talas om de fem ”varför”. Jag kallar dem för femåriga frågor, frågor som femåriga människor eller barn pratar om. Och dessa frågor är:

  • Varför gör vi så här?
  • Måste vi göra så här?
  • Varför är det så?
  • Kan du förklara mer?
  • Varför är det så?

Och så vidare. Alla dessa frågor som du ställer kommer att ge dig ett bättre svar och du kommer att kunna ta reda på mer om sanningen. Ju mer du frågar, ju mer du vågar ställa de kritiska frågorna, desto mer av sanningen kommer du att få reda på.

Aldrig lämna ut en borgensåtgärd

Jag minns ett par år tillbaka när jag arbetade med en organisation och det fanns en toppchef i den workshop som jag höll och jag ställde alla dessa frågor, varför, varför, varför, varför och så vidare. Och plötsligt var hon så frustrerad att hon sa ”Matts, du är så irriterande”. Och hon var inte arg på mig, hon var mer arg över att hon inte hade alla svar på mina frågor eftersom frågorna var berättigade. Hon visste att hon eller andra i organisationen borde ha svar på dessa frågor, men det hade de inte, så det var det som hon kände var irriterande. Jag uppmanar er därför att fortsätta att ställa kritiska frågor, känsliga frågor. Gör inte av med pengarna. Fråga dem, för du kommer att få reda på sanningen bakom frågorna och det kommer att hjälpa dig att hjälpa dem att bli bättre. Jag kommer att berätta om det i nästa video. Vi ses.