Beskrivning för "Var är kunden i konflikten?"

Var är kunden i konflikten?

Den här tiden på året, med så där två till tre års mellanrum, är det mycket diskussioner om nya löneavtal. Det innebär också att det finns risk för konflikt inom vissa områden. Transportsidan och skolan var områden som senaste veckan varit i fokus. Skolan i Danmark har varit stängda i över en måndag på grund av konflikt.Att nå så långt att det behöver gå till konflikt ser jag som ett fattigdomsbevis, över en dålig relation och en dålig förståelse för vad som är viktigt i verksamheten. Vi måste förstå att vi tillsammans skapar ett värde till kunderna. Den gamla skolan vilket uppstod under industrialismens barndom, säger att de anställda måste övervakas för att göra ett bra jobb. Detta då de är av naturen lat, vilket framkom i organisationstankar från Taylor, Mayo med fler. Dåtidens anställda var till huvuddel inte utbildade och kunder varken skriva eller läsa. Hela företagandet var också uppsatt för en marknad där massproduktion var att föredra, då ”alla” efterfrågade det man producerade. Dessa tankegångar lever kvar till mångt och mycket som en grund i våra organisationer.

Världen har förändrats och kommer så att göra än mer i framtiden. Marknaden är helt annorlunda där konkurrensen är global och stenhård, med allt ökade krav på kvalitet och snabbhet. De som utför arbeten idag, är långt ifrån oskolade. I dag är det inte ovanligt med 12 till 16 års skola, och till det finns all kunskap man kan efterfråga att få tag på via Internet.

Uppdelningen mellan arbetsgivare och arbetstagare är också baserad på den gamla skolan. De som idag och i morgon kommer in på arbetsmarknaden ser sig inte som ett kollektiv. De ser sig om egna individer som jobbar för sig själv, där de tar olika uppdrag istället för anställningar. De uttrycker mycket tydligt att de vill vara en del av något, istället för att vara någon som bara utför något som någon annan talar om för dem. Och om de inte kan vara det, så söker de vidare till nästa uppdrag.

På radio var det en diskussion om de strejkvarsel som varit aktuellt under senaste tiden. En av representanterna uttryckte att det var synd att det drabbade ”tredje part”, det vill säga kunderna. Jag förstår vad som åsyftas, att de själva är ena parten och den de förhandlar med är den andra parten. Det blir dock ett totalt introvert tankesätt. Huvudparten, den första parten, och den som är absolut viktigast att fokusera på, det är kunden. Kunden kan aldrig bli något annat än det absolut viktigaste. Utan kunder finns det ingen verksamhet och inte heller några anställda. Vi får på inget sätt skada förtroendet som kunden har för oss. Vi kan inte använda kunderna som ett slagträ i vår förhandling. Det är som att två föräldrar använder barnen som slagträ i deras stridigheter.

Både arbetsgivare och arbetstagare måste skapa en arbetsmiljö med relationer som är redo för det 21:a århundradet. Det betyder en organisation som helt fokuserar på kundernas behov och gör det klara och tydliga spelregler. Spelregler som gör att vi är en lärande organisation och där alla arbetar tillsammans för att leverera det som kunderna önskar. I en sådan organisation finns det inte plats eller behov för introverta stridigheter som skadar det mest värdefulla som vi har – våra kunder.

För att lära mer om hur man skapar en lärande organisation som arbetar både i harmoni och med hög effektivitet, anmäl dig gärna till mina kurser och läs min bok.

Fundera på hur du kan arbeta för en verksamhet som fokuserar än mer på kunderna. Hur kan du se till att få alla nivåer i organisationen att arbeta tillsammans med uttalande och tydliga regler?

Låt oss skapa en bättre morgondag än gårdag!
Dela gärna och kommentera.
För din och din verksamhets framgång!
Matts

 


Få gratis tillgång till vår digitala kunskapsbank

Du får fri tillgång till:

  • 7 specialrapporter med tips
  • 8 webinar-repriser
  • Checklistor m.m.

Få gratis tillgång till vår digitala kunskapsbank

Du får fri tillgång till:

  • 7 specialrapporter med tips
  • 8 webinar-repriser
  • Checklistor m.m.