Beskrivning för "Varje dag på jobbet ska inte behöva vara en kamp"

Varje dag på jobbet ska inte behöva vara en kamp

Du har säkert hört om demonstrationerna kring höjd pensionsålder i Frankrike, från 62 år till 64 år. Säga vad man vill om fransmännen, men uttrycka sitt missnöje det kan de.

Kamp, var dag

Hörde på radion i ett inslag om detta att det framfördes argument om att pensionen är en morot och belöning av att ha stått ut med att arbeta. Skriver “stått ut” för man framförde i inslaget att Frankrike är väldigt hierarkiskt där det är vanligt att cheferna hunsar sina anställda.

Man förväntas som anställd att stanna kvar länge på arbetsplatsen på dagarna bara för att chefen är kvar, förmodligen för att nästa nivås chef också är kvar länge, och så vidare. Chefer beskrivs som pennalistiska där man bestraffar sina anställda och utsätter dem för kränkande behandling.

Tillsammans

Märk väl att jag avsiktligen bara skriver “anställda” och inte “medarbetare”. För ordet “medarbetare” ger åtminstone mig en känsla av att vi jobbar tillsammans, inte bara samtidigt.

Så kan man ju inte ha det, påstår jag. Det kan inte vara rimligt att man ska se arbetslivet som en kamp som man ska “stå ut med” under 40 år, för att sen få belöningen i form av pension.

Måste ge energi

Vi måste se till att det är roligt, entusiasmerande, inspirerande och givande att utföra värdeskapande i den verksamheten man verkar it. Det behöver vi göra tillsammans, i grupp, med gemensamma mål och med fokus på den vi finns till för.

Allt detta oavsett vilket arbete vi utför. Alla har en viktig roll att spela för att värde ska skapas och levererar till kunden, vad du än må kalla den i din verksamhet. Det är endast tillsammans som vi kommer att kunna nå gemensam, och individuell, framgång.

Individuell framgång på bekostnad av gruppen är endast kortsiktig.

Dessa individers framgång har ett pris, i form av att till exempel vara illa ansedd. Det betyder dock inget för vissa, vilket du säkert sett.

Rätt fokus ett måste

Som ledare är det viktig att skapa en trygg och inkluderande arbetsmiljö. Det är här begrepp som självstyrande team och lärande organisation kommer in. Det är det jag lär ut i våra utbildningar.

Fokuserar du på dina värdeskapande flöden, det vill säga dina projekt och dina processer, så blir det mycket enklare att skapa denna eftertraktade arbetsmiljö. Som projektledare och processledare har man all möjlighet i världen att kunna involvera och inkludera medarbetare.

Det är därför dessa roller får rätt förutsättningar för att kunna utföra arbete i att vara bra ledare. De behöver både kunskap i hur man rent praktiskt leder ett projekt eller en process, och därtill också få kunskap i hur man leder människor.

Tar inte ställning till vilken pensionsålder som man ska ha i Frankrike, men jag kan tycka att de verkligt viktiga frågan att uttrycka sitt missnöje med, det borde vara den dåliga arbetsmiljön man har.

Det är ju där orsaken ligger till dagens situation, och det är den rätta saken att göra för att människor ska må bättre.

Oavsett om vi nu är Sverige eller Frankrike, så får veckans avslutning bli en uppmaning; se till att din och dina medarbetares tid “på jobbet” inte är en kamp, utan istället något som ger energi och glädje. Glädje över att vara en del i att skapa ett fantastiskt värde för den som ni finns till för.

-Matts