Beskrivning för "Varje kraft har en motkraft. Hur du får dem över på din sida."

Varje kraft har en motkraft. Hur du får dem över på din sida.

Min kompis Newton och jag tänkte fortsätta att prata om hur hans lagar spelar in även på förbättringsarbetet. Här har vi nu nått fram till den tredje, och sista, lagen.

Newton tre lagar är:

  1. Lagen om tröghet (beskrevs i inlägget den 26 september)
  2. Lagen om acceleration (beskrevs i inlägget den 3 oktober)
  3. Lagen om verkan och återverkan (vilket vi pratar om i detta inlägg)

Lagen om tröghet

Den första lagen säger oss att ett objekt som är i vila också förblir så om ingen kraft flyttar på den, samt att om objekten väl börjat röra sig så fortsätter det i den riktningen tills någon kraft påverkar den i annan riktning.

Det betyder omsatt till förbättringsarbete att vi behöver göra en insats för att få igång vårt förbättringsarbete, för annars händer inget. Samt att vi behöver se till att den framdrift som vi fått till när förbättringsarbetet väl är igång, får fortsätta så att vi inte stannar av på grund av motkrafter. Det senare är det vi pratar om ytterligare nedan.

Lagen om acceleration

Den andra lagen talar om för oss att det krävs en proportionerlig kraft sett till objektet storlek och önskad hastighet, för att få det att röra sig i en riktning. Desto tyngre objekt, desto mer kraft behövs för att få objektet upp i högre fart.

För vårt förbättringsarbete betyder det att vi behöver avväga hur vi ska gå till väga, det vill säga vilken strategi vi ska ha. Ska vi gå på bredden och involvera alla i verksamheten så få vi räkna med att det antingen går långsamt fram eller att vi behöver avsätta stora mängder resurser. Det har sina fördelar och nackdelar.

Om vi istället väljer ett mindre område kan vi med mindre mängd energi hålla ett högt tempo. Det har naturligtvis i sin tur sina fördelar och nackdelar.

Nu gå vi över till Newtons tredje lag.

Lagen om verkan och återverkan

Den tredje lagen säger oss att för varje kraft så finns det en lika stor motkraft. Det innebär att om du kastar boll med en viss kraft, så kommer du själv att påverkas med samma kraft.

Står du på Jorden så tas den kraften upp av dina fötter mot marken så du märker den inte så mycket. Hänger du däremot i din rymddräkt i rymden och kastar en boll så kommer du att slungas bakåt, eller runt, med samma kraft som bollen far iväg.

Om vi då överför detta till vårt förbättringsarbete, så kan vi se att när vi som ledare börjar arbetet så kommer vi att få ett motstånd. Det motstånden kommer ur att folk generellt inte vill förändras. Många vill se en förändring i verksamheten, men få vill själva förändras.

En förändring är inte alltid lika med en förbättring

Att genomdriva förbättringar är alltid lika med att också genomgå förändringar. För att bli bättre så måste vi göra något annorlunda gentemot tidigare, det vill säga en förändring.

Det är dock nödvändigtvis inte tvärtom; en förändring är inte alltid en förbättring. Att förändras är jobbigt. Det kan också vara spännande och entusiasmerande, men det är alltid också jobbigt. Speciellt i början innan vi ser effekten av vårt förbättringsarbete.

Kom ihåg vad Newtons första och andra lag lärde oss; att objekt gärna vill vara i det läge de är, samt att det kräver stor kraft för att ändra ett stort objekt. I vår verksamhet krävs det att vi är beredd att ta den inledande behovet av kraft för att vi ska komma igång och arbeta med förbättringar.

Om vi inte tar det första stegen så kommer vi inte att komma någonstans.

Inledningsvis är det mest kraft emot

Motkraften är som störst i början. När vi väl har kommit igång så kommer det att gå lättare. Det är lätt att se rent personligen om vi tänker oss att börja springa. Det är tungt i början men blir lättare när det väl blivit en rutin och vi kan skönja fördelarna.

För att detta ska bli verklighet i din verksamhet så behöver du alltså ha en tydlig strategi för hur du får igång arbetet, samt hur du ska bemöta de motkrafter som finns. Medarbetare kommer att komma upp med än det ena och än det andra argumentet till varför det inte går att börja just nu.

Dessa behöver du ha identifierat redan innan så att du kan bemöta dem på ett bra sätt. Det är naturligtvis svårt att komma på alla argument som kommer att komma, men om har du lyckas identifiera en majoritet av dem så har du gjort det lättare för dig själv och för förbättringsinitiativet att lyckas.

Du har nog fler engagerade än motarbetare

Om du kommer ihåg så har jag refererat till Gallups återkommande undersökning av hur vi har det på våra arbetsplatser. Där visar det sig att tyvärr endast 14% är engagerade medarbetare, 74% är oengagerade och 12% är motarbetare.

Om vi bara ser på det rent matematiskt så är det ändå så att 14% är fler än 12%. Det för att om vi sätter upp de 14% på ena sidan som är kraften i din verksamhet som vill förbättra och utveckla verksamheten. Motkraften är då de 12% som inte vill förbättra utan motarbetar det hela.

Det gör att det är ett övertag på 2% till favör för de som är engagerade och vill utveckla verksamheten. Dessa två procent behöver du använda dig av för att lyckas. Övertaget må vara litet, men ack så viktigit.

Håll ut, för det blir lättare

Och kom ihåg att ju längre du har kommit i förbättringsarbetet, desto mindre kraft behövs det för att hålla det vid liv. Jag ser det som att de enligt Gallup oengagerade 74% allt eftersom kommer att övergå till att bli engagerade. Kanske till och med en och annan av de 12% kommer att gå över och vara engagerade.

Vi ska komma ihåg att av motarbetarna så saknas det ju inte ett engagemang, det är bara att det är fel kanaliserat och fokuserat. De är mer engagerade över att sabotera än att utveckla verksamheten.

Om du kan visa på att förbättringen är av godo, så kommer du också att öka engagemanget för arbetet. Det resulterar i att det blir lättare desto längre du driver på. Snart kommer förbättringsarbetet att ha blivit en del av vardagen. Det som vi pratar om; ständiga förbättringar, är inte längre bara en vacker fras utan något vi verkligen arbetar efter.

Med det så har vi nått slutet på inblicken i hur Newtons lagar kan spela in i vår värld av att utveckla verksamheter. Det hade han kanske inte tänkt sig när han satt där under sitt äppelträd. 🙂

Jag önskar dig en fin höstvecka.

Matts