Beskrivning för "Varje kraft har en motkraft"

Varje kraft har en motkraft

Vinter-OS är slut för denna gång, och en massa idrottsmän har gjort fantastiska insatser. Vissa saker man ser är helt otroligt. Jag undrar hur det ens är möjligt, där jag sitter i soffan.

I sportens värld är det naturligt att mäta framgången på olika sätt. Ibland så mäter vi tid, andra gånger så mäter vi poäng eller antalet mål. Beroende på vad vi mäter så agerar idrottsmännen efter det. Hockeyspelaren får inte några extra poäng i matchen för att hon gör någon fin piruett på isen. Det enda som räknas är pucken i målet, och då företrädesvis motståndarens.

På samma sätt får inte slalomåkaren några extra poäng för att använda någon särskild stil nedför backen. Det enda som räknas är att vara snabbare än de andra.

Andra sporter samlar poäng genom att göra snygga och rena hopp, piruetter, volter med mera. Dom behöver inte vara snabbare än någon eller skjuta något i mål.

Idrottsmännen agerar utifrån hur de blir mätta, precis på samma sätt som vi andra också gör det på jobbet. Om du mäter hastighet, så är det hastighet du får. Mäter du låg kostnad, får du strävan efter låg kostnad, och mäter du att hålla budgeten så är det den strävan du får.

Saken är bara den att då vi mäter folk på att göra något, så finns det saker som de inte gör istället. Saker som vi inte prioriterar eller mäter, men som kan få motsatt effekt på helheten gentemot vad vi mäter.

Landstinget på Gotland är ett exempel där man finansierat och mätt kortare vårdköer. Det har man också fått effekt av, vilket är fantastiskt. Men samtidigt rapporteras det att fokuseringen har inneburit ökat antal sjuka i diabetes och hjärt-/kärlsjukdomar, och det var ju inte meningen. Resurser som har fokuserats på det ena, vilket mätts, har drabbat något annat som inte mätts lika ”hårt”.

En förändring och mätning av verksamheten kan komma att få effekt på annat håll som man kanske inte räknat med. Därför är det viktigt att se till att ha en god översyn över vad som är viktigt i verksamheten och vilka områden som man skall mäta. Ett förslag är att använda de perspektiv som finns i balanserad styrning. De ger er en god grund att följa saker som alla leder till samma goda resultat i slutändan.

Det går inte bara att mäta på det finansiella, då det kommer att drabba verksamheten på längre sikt.

Att mäta och följa upp är viktigt och kraftfullt. Det är därför det är viktigt att göra det på rätt sätt. Tid måste få spenderas på att skapa en målkarta med uppföljningspunkter. I den kartan måste hänsyn tas till de krafter som släpps lös när mätningen inleds, så att helheten tas i beaktande.

Jag har under många år hjälpt organisationer att sätta upp mätning av de verkliga värdeskapande flödena, så jag kan också hjälpa dig. Kontakta oss idag.