Beskrivning för "Vem pyntar utbildningen?"

Vem pyntar utbildningen?

World Economic Forum rekommenderar att för att klara de ökade kraven så behöver vi i snitt lägga 25 dagar per år på kompetensutveckling. 25 dagar! Det är 11% av all arbetstid, eller cirka 4,5 dagar i veckan.

Det är nog många som inte ser sig ha den tiden att lägga. Det är mycket att göra som det är.

Men vänta nu, behöver vi bara kompetensutveckla oss på vår arbetstid? Nä, jag tror att vi behöver tänka om här. Jag har kollegor i USA och vi brukar pratas vid om utbildning då vi tillsammans utbildar inom processutveckling, processledning, projektledning med mera.

Det finns en klar differens här mellan Sverige och USA.

Som anställda i Sverige så förväntar vi oss att kompetensutveckling som rör yrket, det ska ske på arbetstid och betalas av arbetsgivaren. I USA är man mer benägen att utbilda sig på eget initiativ för att öka sitt eget värde på arbetsmarknaden.

Så om vi räknar in alla dagar på ett år som tillgängliga för kompetensutveckling, så är de 25 dagarna som vi behöver avsätta för cirka 7% av året.

Kompetensutveckling kan ske på olika sätt.

Vi kan ganska enkelt anmäla oss till en onlinekurs som vi är med på hemmavid vid vår dator, sittande i vardagsrummet. Eller så ser vi att vi kan köpa böcker inom det område som vi verkar inom och läsa oss till kompetensen. Vi behöver inte fara iväg till någon kursgård med pris för både resa och övernattning. Det gör att det är mer överkomligt att själv bekosta kompetensutvecklingen.

Kollegorna i USA ser en tydlig trend där man vidareutbildar sig med en tydlig plan på att kunna söka ny tjänst inom eller utom den egna verksamheten. Nu pratar vi om verksamhetsutvecklare, eller business analyst, som det kallas på engelska. Begreppet är vitt, men låt oss för ny likställa dem.

I den diskussioner som jag är med i så ser jag att man direkt jämför vilken löneökning det är att arbeta som verksamhetsutvecklare istället för vad det nu är man håller på med. “Jag tjänar $80.000 per år nu i min roll som X, och kan tjäna $100.000 per år som verksamhetsutvecklare”. Är det värt då att själv lägga ner $2.000 på en kurs som gör att man kan söka sig vidare i ny utvecklad roll?

Nej, det är ju självklart att en investering för 15-20.000 SEK är en bra för att kunna tjäna tio gånger så mycket mer på ett år.

Här sitter vi som personer fast i samma tankefälla som vi tillsammans sitter i när vi funderar på om det lönar sig att utveckla verksamheten för n kronor. Vi behöver titta på vad dessa n kronor ger oss. Om vi bara ser n kronor som kostnad, kommer vi ingenstans. Men ser vi dem som en investering med en återbetalningstid på några månader eller kanske ett år, jag då blir frågan bara hur fort vi kan genomföra den investeringen.

Mitt tips för veckan blir att se till att ta hand om dig själv.

Se till dig och den kompetensutveckling som du skulle kunna göra.

  • Hur kan du blir mer kompetent?
  • Hur kan du säkerställa att du fortfarande är bland de bästa om ett par år?
  • Vad gör att du inte faller tillbaka och blir omsprungen?
  • Vad kan du själv tjäna på att utveckla din kompetens? Inte bara i kronor och ören, utan också i välmående och självkänsla.

Om det är så att du vill vidareutveckla dig inom området med verksamhetsutveckling, förbättringsarbete, ledarskap, processledning, eller projektledning, så ställer jag upp och hjälper dig. Utan kostnad så träffas vi vid ett online-fika och pratar om var du ser din utveckling inom detta område.

Vilka böcker finns att läsa?
Vilken kurs kan passa?
Var finns det spännande uppdrag?
O s v.

Nu kan jag svårligen ta hand om alla obegränsat. Även min tid har gränser. Men trots det har jag vikt tid för detta under de närmaste två veckorna.

Vill du ta ett samtal med mig och få något att reflektera över när du ligger i hängmattan?

Svara då på detta meddelande och säg att du är intresserad. Då bokar vi en tid som passar oss båda.

Hoppas vi hörs,

Matts


Få gratis tillgång till vår digitala kunskapsbank

Du får fri tillgång till:

  • 7 specialrapporter med tips
  • 8 webinar-repriser
  • Checklistor m.m.

Få gratis tillgång till vår digitala kunskapsbank

Du får fri tillgång till:

  • 7 specialrapporter med tips
  • 8 webinar-repriser
  • Checklistor m.m.