Beskrivning för "Vet du vem som är intresserad av det du gör? (BV32)"

Vet du vem som är intresserad av det du gör? (BV32)

I den här videon förklarar jag hur du kan ta reda på vem som är intresserad av det du gör i ditt företag. Hej. Matts Rehnstrom här, Shaper of Business Excellence. I den här videon kommer jag att tala om den intressentanalys som vi behöver göra i verksamheten. I de tidigare filmerna har vi varit här uppe. Vi har talat om dessa gröna komponenter.

Vi pratade om affärsidén. Vi talade om visionen och strategimålen. Vi har delat upp det i kritiska framgångsfaktorer, mål och åtgärder, och vi har också talat om strategi. Vi kommer att återkomma till de andra gröna frågorna, men i den här videon kommer vi att prata om de intressenter som vi har i företaget.

Vad är en intressent?

Vad är en intressent? En intressent är en person som har ett intresse av din verksamhet. Jag ser många organisationer som inte förstår att det finns olika typer av intressenter.

Om det till exempel är en kommun tror de att intressenterna är medborgarna. Allt är för medborgarna, men det är inte riktigt sant eftersom medborgarna är de som äger företaget och är en intressent. Men det finns också människor som vill ha andra saker än medborgarna.

Vilket innebär att du kan gruppera allting, sätta ihop allting inom medborgare eller bara kunder. Det gör saker och ting oklara. Det blir oklart om man inte skiljer på intressenterna och deras förväntningar.

Olika intressenter har olika förväntningar

Så vi måste dela upp det och se vilka olika intressenter vi har, för om du inte förstår dem, hur ska du då kunna uppfylla de olika intressenternas förväntningar? De vill ha något. De har behov och de har önskemål.

De förväntar sig något, men om man inte ser dem i sin roll som en av flera intressenter vet man inte riktigt vad de förväntar sig. Du vet inte riktigt hur du ska tillfredsställa dem, och om du inte tillfredsställer den här intressenten och nästa intressent och nästa intressent kommer de att känna att du inte levererar det värde som de vill ha ut av ditt företag. Detta gäller för en organisation inom den offentliga sektorn och för ett företag. Det är samma sak.

Att INTE skilja mellan intressenterna är att inte tillfredsställa någon av dem. Alla får samma dåliga uppfyllelse av sina förväntningar.

Hur man utför en intressentanalys

  1. Identifiera ALLA dina olika intressenter
  2. Identifiera varje typ av intressenters önskemål och behov.
  3. Identifiera de processer som är avsedda att ta hand om varje intressents förväntningar.

Vad du behöver göra här är att lista de olika intressenterna som du har i ditt företag. Du måste förstå vilka de är och när du har listat dem, som i den här matrisen som jag visar här.

Då måste du definiera vad de vill ha ut av din verksamhet. Vad förväntar de sig av dig? Du måste vara säker på att du förstår det, för om du inte förstår det, vem kommer då att förstå det?

Ja, de förstår eftersom de kommer in i ditt företag, oavsett vilken hatt de har på sig, de är intressenterna. Jag är intressent A och jag förväntar mig detta, men när jag möts av den här organisationen, av företaget, får jag inte den service jag vill ha eftersom de inte förstår mig. Företaget förstår inte mig som intressent.

När du har listat dem, och en kund är en, men du kan ha flera kunder, och vi återkommer till det i en annan video. Men du kan få myndigheterna. De är intressenter. De vill också ha något ut av din verksamhet.

Du bör inte förorena. Du bör behandla dina anställda på rätt sätt och så vidare och så vidare. Ägarna som vi talade om tidigare är också intressenter. De har vissa förväntningar, och vi har talat om dem så att du kan komma ganska lätt undan i den här matrisen.

De andra har vi inte pratat om, så du måste också lista dem. När du har förstått alla dessa saker måste du förstå vilken process som kommer att tillfredsställa just den intressenten, eftersom du inte kan ha en monsterprocess som tillfredsställer alla till hundra procent.

Nej, det är inte så det fungerar eftersom det skapar oklarheter. Att försöka tillfredsställa alla fullt ut inom en process är som att säga att vi inte tillfredsställer någon eftersom alla kommer att gå ut ur processen. De kommer hit med sina förväntningar.

De kommer att följa processen, och vi har kommit ut på andra sidan och sagt: ”Nej, jag är inte nöjd”. Så du måste förstå om du behöver göra det och vad de olika processerna ska vara för att ta hand om varje intressents förväntningar på din verksamhet. Så här börjar vi med en liten frö om vad som kommer att hända när vi pratar om processerna i ditt företag, men det är för en kommande video. Så det är vad du måste göra för att gå vidare till nästa steg, som jag kommer att tala om i en kommande video.

Har du gjort en analys av intressenterna?

Har du gjort en analys av intressenterna i ditt företag? Vet du vilka intressenter du har, eller har den här videon fått dig att tänka på, vänta lite? Nej, vi har inte läst den. Vi vet inte riktigt vilka intressen människor eller organisationer förväntar sig. Vad vill de ha ut av vår verksamhet?

Så lämna gärna en kommentar nedan, för jag vill gärna veta vad du har för erfarenheter på det här området. Och om du vill ha den här affischen gratis, klicka på
här
så kommer du till en sida där du kan ladda ner den. Sedan kan du följa med i min videoserie och du kan också läsa mer om var och en av dessa mycket viktiga komponenter för affärskompetens och förhållandet mellan dem. Med detta sagt, låt oss fram till nästa video gå in och forma våra företag för att uppnå excellens.