Beskrivning för "Vikten av en lärande organisation"

Vikten av en lärande organisation

Jag höll för ett par dagar sedan ett seminarium med titeln Kraften i en lärande organisation. De andra talarna som föregick min presentation pratade om vikten av att kommunicera bra inom organisationen och också om hur generation Y och Z kommer att förändra förutsättningarna inom våra organisationer. Detta var en alldeles fantastisk input till mitt föredrag.

Du och din organisation står i behov av att konstant förbättra er för att kunna serva kunderna på ett bra sätt i framtiden och att vara ett steg före konkurrensen. För dig personligen innebär det att du måste förkovra dig i de ämnen som spelar störs roll i din profession och för dig personligen. För organisationen innebär det att inneha möjligheten till att konstant förbättra sig och det sätt som värdet till kunderna skapas.

Att förbättra organisationen är ett hårt arbete där inte mycket fås gratis. Du måste bygga en kultur där det är okey att utvecklas och som ger en grogrund för förbättring. Enlig den amerikanske forskaren Peter Senge finns det fem fundamenta för att lyckas med en lärande organisation. För det första behöver ni ha ett Systemtänkande, vilket innebär att ni förstår hur organisationens skapande av värde till kunderna fungerar. För det andra måste ni inneha Personliga Färdigheter inom organisationen, vilket innebär att personalen måste vara intresserad av att utvecklas. För det tredje behövs en Mental Modell vilket innebär kulturen i organisationen och det tankesätt som genomsyrar alla medarbetare. För det fjärde behövs det en Delad Vision, vilket innebär att ni vet varför ni finns till och vad ni skall göra, samt också hur, och var ni skall nå i framtiden. Slutligen skall det finnas en Grupputveckling vilket innebär att det är en synkronisering mellan gruppindividernas utveckling, vilket ger synergier på hela gruppen.

Din organisation behöver utvecklas då framtidens krav kommer att vara mycket högre än vad dagens är. Kunden kommer att vilja ha sin service snabbare och med högre kvalitet, och detta på en global marknad med fler konkurrenter än någonsin. Den nya generationen medarbetare kommer också högre krav än de tidigare generationerna har haft. Om du fortfarande är organiserad i en linjeorganisation, med dess 250 åriga arv av att se arbetarna som slöa och inte kunna ta varken initiativ eller ansvar, utan en chefs kommenderande, så behöver du fundera till ordentligt. Hur kommer din organisation att bemöta de nya generationerna, de som har för vana att ifrågasätta överhögheten och där det är mer fokus på ”jag” än på ”vi”. Jag är övertygad att dessa generationer också kommer att kunna trigga de som är födda på 60 och 70-talet, då de är rätt öppna för förändringar.

Det betyder att det kommer att vara ett enormt tryck på alla organisationer att förbättra sig så att man kan möta de framtida kraven, både utifrån och inifrån.

Hur står sig din organisation sig utifrån att vara en lärande organisation?

Inför nästa nyhetsbrev, planera för hur ni skall bli en lärande organisation.

Behöver ni hjälp med att starta arbetet och få en föreläsning om ämnet, kontakta mig.

Dela gärna och kommentera på min webbsida.
För din och din verksamhets framgång!
Matts