Beskrivning för "Vilka faktorer är avgörande för din framgång (BV25)"

Vilka faktorer är avgörande för din framgång (BV25)

Hej. Matts Rhenstrom här, Shaper of Business Excellence. Jag står här framför min affisch, Business Excellence Component, Relationship Chart, som visar alla de komponenter som vi måste arbeta med för att lyckas med vårt förbättringsarbete och bygga ett bättre företag.

I den här videon kommer jag att tala om kritiska framgångsfaktorer och de kritiska framgångsfaktorerna är direkt kopplade till de strategiska målen som jag talade om i den tidigare videon, jag talade om strategiska mål och de strategiska målen är de som ser till att vi är på väg i riktning mot visionen, så att vi har vår vision och när den finns där borta och vi har våra strategiska mål som tar oss i den riktningen så att vi ser till att vi är på väg i rätt riktning, men utan de kritiska framgångsfaktorerna, identifierar vi dessa kritiska framgångsfaktorer. Vi har svårt att förstå vad vi måste göra i detalj för att nå eller närma oss målet. Det kommer att hjälpa oss att nå nästa mål, nästa mål och nästa mål, för att sedan nå fram till visionen.

Utan framgångsfaktorer blir det förvirring och oklarheter.

Så utan dem har vi fortfarande, mitt favoritord, förvirring och oklarhet. Vi vet inte riktigt om det, om jag gör det här, för det oss närmare målet eller inte? Det kommer att hjälpa oss att förverkliga visionen. Vi vet inte riktigt vad det innebär att jag gör detta för att någon kanske har sagt till mig att jag måste göra detta, men om den här aktiviteten inte verkligen för oss mot vår vision kan den i så fall föra oss längre bort från vår vision, och det är inte meningsfullt.

Hur man skapar strategiska mål

I det fallet säger vi: ”Vänta lite, jag tänker inte göra den här aktiviteten eftersom den saboterar det vi vill åstadkomma. Så vad du behöver göra när det gäller de kritiska framgångsfaktorerna är att titta på de strategiska målen som vi arbetade med eller talade om i den tidigare videon. Så om du har strategiska mål nu måste du dela upp dem och förstå vilka faktorer och områden du behöver arbeta med för att närma dig målet.

  1. Identifiera vilka faktorer som är kritiska att arbeta med för att nå målen utifrån de strategiska målen.
  2. Identifiera de aktiviteter du behöver utföra inom varje kritisk framgångsfaktor för att nå de strategiska målen.

Så om vi har ett stort spann som det här, så är det som om vi har visionen och visionen och var ni befinner er i dag. Du delar upp det i flera strategiska mål, men om vi zoomar in på varje strategiskt mål har du kritiska framgångsfaktorer som du måste arbeta med för att ta dig mot och uppfylla det strategiska målet.

Så titta på det, skriv ner dessa områden och när du har identifierat dessa kritiska framgångsfaktorer som kommer att se till att du lyckas nå det strategiska målet, kommer du i slutändan att hitta aktiviteter som tar dig vidare, eftersom vi har identifierat de kritiska framgångsfaktorerna, inte förflyttar dig från där du är till där du vill vara. Den identifierar bara de steg som du måste gå på, men sedan måste du också agera. Och det kan vara flera åtgärder på ett område, flera åtgärder på ett annat område eller vi återkommer till dessa områden i en kommande video där jag talar om balanserat styrkort eller balanserad mätning och så vidare.

Så nu har du din vision, din affärsidé, din vision och dina strategiska mål. Nu har du också de kritiska framgångsfaktorerna. I nästa video kommer jag att gå vidare och prata om mål och mätningar som får dig att kryssa av exakt så att du rör dig i rätt riktning i ditt företag med ditt förbättringsarbete också.

Hur hittar du dina kritiska framgångsfaktorer?

Så hur hittar du dina kritiska framgångsfaktorer i ditt företag? Vet du redan vilka områden du verkligen behöver arbeta med för att lyckas och nå din vision? Lämna en kommentar nedan.

Om du vill ha en kopia av affischen så att du kan följa med i den här videoserien på ett bättre sätt, klicka här så kommer du till en webbsida där du kan ladda ner affischen gratis. Då kan du bättre följa med. Till nästa video där vi pratar om mål och mätning, låt oss gå och forma vår verksamhet för att uppnå toppkvalitet.