Beskrivning för "Visa mig pengarna – Att visa upp vinsterna av dina förbättringar (BV17)"

Visa mig pengarna – Att visa upp vinsterna av dina förbättringar (BV17)

Hej, Matts Rehnstrom här, Shaper of Business Excellence. I den här videon vill jag prata med dig om ”Visa mig pengarna”.

Som du ser står jag här i min studio. Jag håller på att spela in ett par utbildningsvideor, och jag förklarade det i en tidigare video också. Dessutom, ja, jag är fortfarande här. Jag håller fortfarande på att spela in. Jag hoppas att den nya utbildningen snart kommer att finnas tillgänglig för dig.

Visa förvaltningen pengarna

I den här videon vill jag prata med dig om ”visa mig pengarna”. Vad menar jag med denna fras?

Jag ser alltför många förbättringsinitiativ som företaget aldrig kommer att genomföra. Det beror på att någon anser att kostnaden är för hög. Jag använder ordet ”kostnad” eftersom ledningen inte alltid ser det förbättringsarbete som du har gjort. Istället ser människor inom organisationen genomförandet av förbättringen som en kostnad, inte som en investering.

Företagets chefer kommer bara att jämföra kostnaden för förbättringsarbetet med den budget de har för det här året, kvartalet eller vad som helst och säga: ”Åh, jag har inte budgeterat för något liknande.” Ledningen kommer inte att se ditt förbättringsarbete som en investering om du inte hjälper dem att se det på det sättet.

Skapa en kultur i din organisation som ser förbättring som en investering

Det första steget du måste ta för att hjälpa företaget att se förbättringsarbete som en investering är att skapa en annan kultur inom din organisation. Ditt företag måste ha en kultur som kan se de positiva aspekterna av förbättringsarbetet som investeringar, inte kostnader.

Förbättringsarbetet är en investering i din verksamhet för att göra den bättre:

  • Företaget blir bättre
  • Organisationen kommer att kunna erbjuda mer värde för dina kunder.
  • Moralen inom organisationen kommer att förbättras
  • Dessutom kommer bättre värde för kunderna och engagerade medarbetare att förbättra de ekonomiska resultaten.

Det finns många sätt att förbättra ett företags resultat genom förbättringsarbete.

Du måste illustrera dessa förbättringar på ett sätt som din organisation kan förstå.

Utveckla en analys av vinstvärdet

Det andra steget du måste ta för att hjälpa ditt företag att se förbättringarna som en investering är att göra en analys av vinstvärdet. När du utvecklar en analys av vinstvärdet och levererar den som en del av din förbättringsmodell kan organisationen se vilka förbättringar du vill göra och en analys av hur dessa förbättringar kommer att påverka organisationen.

Du kan visa analysen av vinstvärdet för dem och säga: ”Här är vad vi vinner på att genomföra alla förslag till förbättringar som vi har.”

Bonustips: Visa dem de mjuka vinsterna och de hårda vinsterna.

När du skapar analysen av vinstvärdet måste du beskriva de mjuka vinsterna, som jag kallar dem, inte bara de hårda.

Ta till exempel besparingen av papper. Du kan säga: ”Ja, vi skickar inte längre pappersfakturor, så vi har sparat så mycket på papper och porto och så vidare.” Det är en svår vinst.

Men det finns också mjuka vinster som du måste ta hänsyn till.

style=”font-weight: 400; ”Mjuka vinster kan inkludera:

  • Vad är det värt för att någon ska må bättre?
  • Kommer de anställda och ledningen att bli mindre stressade och mer engagerade?
  • Kommer kunden att få ett bättre värde?

Du måste lära dig hur du kan borra ner till dessa vinster och hitta värdet av dem och sedan visa det för cheferna. Du måste visa pengarna för dem. Okej?

Det var allt för den här lilla videon. Jag går tillbaka till studion för att fortsätta att spela in material om analys av vinstvärde och annat. Med det sagt, lycka till och låt oss gå och forma våra företag för att uppnå excellens.