Beskrivning för "Fågel, fisk eller mittemellan?"

Fågel, fisk eller mittemellan?

Begreppet fågel, fisk eller mittemellan är rätt tydligt på det vertikala planet. Begreppet kring framsteg är mer på det horisontella planet; antingen så går det framåt eller bakåt

Ordet progress kommer från latinets progressus och även progredi. Dessa ord betyder framåt­skridande, ut­veckling och gå fram­åt.

Motsatsen till progress är regress vilket också kommer från latinets regressus vilket betyder åter­gång och åter­komst, samt ordet regredi vilket betyder gå till­baka.

Så å ena sidan har vi alltså framåtskridande och å andra sidan tillbakagång.

Vad väljer du?

Kan det inte bara vara status quo då, kanske du tänker?

Jag påstår att det är väldigt svårt. Världen är i ständig rörelse. Att hålla jämn takt igenom detta stormiga hav tror jag är väldigt svårt, för att inte säga omöjligt. Det är så många parametrar som ändras hela tiden.

Så övergripande mot denna ständiga förändring så kommer du antingen gå framåt eller bakåt.

För det som inte utvecklas och blir bättre, det slutar också att vara bra.

Det som var bra igår, är det inte imorgon per automatik. Världen förändras som sagt och vi behöver också göra det, till det bättre.

För en verksamhet så blir valet helt klart att antingen utvecklas man, eller så avvecklas man. De måhända ta lite tid att avvecklas, men det kommer förr eller senare, som ett resultat av att man inte aktivt valt att utvecklas.

Så valet är rätt enkelt som sådant, men inte bara därför lätt att bemästra.

Du och din verksamhet måste utvecklas och bli bättre för att ha en chans i en allt mer utmanande framtid.

  • Vad är ditt område som du vill förbättra dig på, från och med nu?
  • Vad i din verksamhet vill du att ni ska bli bättre på?

Just nu har vi en plats tillgänglig under maj månad för en träff med dig och din ledningsgrupp. Passa på medan den tiden finns kvar. Där kommer vi att kunna prata om vad ni vill förbättra och vad det skulle innebär för er, samt hur ni ska gå tillväga för att lyckas. Jag bidrar med min erfarenhet från andra verksamheter och kommer att kunna guida er rätt. Kontakta mig idag.