Beskrivning för "Förbättring och utveckling startar med dig!"

Förbättring och utveckling startar med dig!

Alla större och/eller komplexa saker består av flera ingående delar. En organisation består av flera olika underorganisationer, en del kallas enheter, divisioner, avdelningar, departement, eller något liknande, vilket alla i slutändan har människor i sig. En familj består av flera individer, en bil består av flera delar, och en kropp består av en massa celler.

Den lilla delens kapacitet påverkar den större strukturens kapacitet. Om en familjemedlem är ur balans så påverkas hela familjens balans. Om ett hjul på en vagn i ett tåg är skadat och ur balans, så påverkar det hela tågets kapacitet. Om ett par värmeskyddsplattor saknas på rymdskytteln så äventyras hela återinträdet till Jorden. Om du inte är tillfredsställd, engagerad, utbildad för din uppgift, positiv och motiverad i arbetet så påverkar det din organisation.

Om vi vill förbättra den större delen som en organisation, en bil, ett datorsystem, eller något annat, så måste vi starta med att förbättra någon eller flera av de ingående detaljerna.

Om vi har en tävlingsbil som vi förbättra så att den når högre toppfart eller snabbare acceleration, får bättre väghållning eller något annat, måste vi titta närmare på de komponenter som påverkar dessa delar. Det är dem vi måste förbättra för att få önskad effekt på bilen. Det kanske är så att bromsarna måste förbättras, eller så skall motorn utrustas med en större kompressor, eller kanske det är vingarna fram respektive bak som måste förbättras. Det kan vara en mängd saker som behöver förbättras för att få den önskade effekten.

Det blir samma sak när vi överför det till en organisation. Din organisation består av människor och maskiner som tillsammans skapar ett värde för kunden. Om ni vill förbättra hur ni skapar detta värde och samtidigt förbättra själva värdet, måste ni titta på de ingående komponenterna. Är det den tekniska sidan så kanske det krävs en ny modul till ett IT-system eller en ny eller förbättrad maskin i produktionen för att öka värdet och göra ert skapande bättre. Ofta är det dock så att den största förbättringen nås genom att först förbättra din och dina kollegors förmåga att verka i organisationen och hantera tekniken.

Du måste bli bättre för att organisationen också skall kunna bli bättre!

En viktig del är att inte sitta och vänta på att andra skall ta initiativet och förbättra sig, för att det skall bli bättre. Ta vara på möjligheten att bli bättre redan idag, vänta inte till i morgon! Om du tar initiativet och förbättras idag, kommer du att visa på att det är möjligt och att det är rätt väg att gå. Var uthållig och enträgen i att göra dina arbetsuppgifter bättre idag än igår och att vara bättre nästa vecka än denna vecka.

Ta en stund innan du stänger ner detta nyhetsbrev och lista tre områden som du skulle kunna förbättra om två veckor, lagom till nästa Business Excellence Newsletter kommer. Gå igenom vart och ett av dessa områden och notera aktiviteter som behöver utföras under dessa två veckor för att förbättra området. Klistra upp listan bredvid din datorskärm, på din anslagstavla, eller på något annat ställe där du med säkerhet kommer att se den varje dag. Läs listan varje gång du ser den för att påminna dig om vad du skall göra bättre.

Skicka detta nyhetsbrev till dina kollegor med uppmaningen att dom ska göra samma sak. Se sen vad som händer i din organisation. Du får gärna skicka mig en e-post med resultatet, eller kommentera på webben. Jag är spänd att få veta hur det gick.

Dela gärna och kommentera på min webbsida.
För din och din verksamhets framgång!
Matts