Beskrivning för "Låter du problem leva kvar?"

Låter du problem leva kvar?

Några veckor sen stötte min son på ett problem.

– Kan du hjälpa mig pappa?

– Visst, sa jag och undrade då följaktligen vad han behövde hjälp med.

Jo, i hans lägenhet så var dörren till kyl och frys åt fel håll. Den öppnades åt höger och inte till vänster, som var önskvärt. Det var väldigt besvärligt att ta ut och sätta in kylvaror när man står i köket för att laga mat.

Konstigt, tänkte jag. Har ingen löst detta tidigare, utan bara levt med detta problem? De har alltså stått där i köket och lagat mat, men behövt gå runt dörren till kylen eller frysen för att ta ut eller stoppa in kyl- eller frysvaror.

Uppenbart är det så, för dörren är ju som den är och kyl- och frysskåpet är inte nytt.

Jag ser liknande saker i verksamheter som jag kommer i kontakt med. Man har problem som är uppenbara, men man gör inget åt dem. Problem får finnas där och störa i vardagen. Dag ut och dag in. Det är som om problemet blir en del av vardagen.

Känner du igen det hela?

Har ni sådana problem, som är synliga för en var, men aldrig blir lösta?

Jag tänker att det är främst tre saker som gör att dessa problem inte blir lösta:

Saknar kunskap
Du vet inte hur du ska lösa det. Du vill, men du vet inte hur. I fallet med kylskåpet så kanske man inte ens vet om det går att flytta om en kylskåpsdörr och än mindre hur man gör det.

Saknar verktyg
Du har inte rätt verktyg eller metoder för att lösa problemet. Då blir det svårt att klara av det, vilket gör att du inte ens börjar. I fallet med kylskåpet så behövs det en bra stjärnmejsel, tång och skiftnyckel. Allt i rätt dimension.

Har inte tid
Du har inte tid att ta tag i det hela. Det är ju så mycket som ska göras. Du ser inte att om du investerar lite tid för att lösa problemet så kommer du att spara en massa tid när väl problemet inte längre existerar.

Löser du problem eller skjuter du upp dem?

I fallet med kylskåpet så dyker man alltid på problemet när det är matlagning eller lastning av varor efter handling, och då har man ju inte tid att hänga om dörren. För man själv och andra är hungriga och det vill till att få mat i familjen snabbt för andra saker väntar efter middagen. Fixa kylskåpsdörren, det får vi ta en annan gång…om man har tid.

På Clean Stream så stöter vi på alla dessa saker om och om igen och vi har stöd att ge dig.

Kunskapen om hur du löser problem i din verksamhet, den ger vi dig genom våra utbildningar och vår coachning av dina förbättringsledare och verksamhetsdesigner.

Verktygen som du behöver för att lösa problemen, de har vi i form av vår metod Shaper of Business Excellence och en uppsjö med digitala verktyg för att säkerställa er effektivitet och skapande av en integrerad verksamhet.

Tid, det kan vi ge dig genom att erbjuda dig att driva och stötta ert förbättringsarbete. Vi kan också hjälpa dig att få kunskap. Öka organisationens vetskap kring att det är mer värt att lösa problemet än att fortsätta ha det. Därtill kan vi stötta med till exempel att göra en nyttovärdesanalys som visar på vikten av att snarast åtgärda de störande problemen, för det är rent lönsamt att göra det.

Vill du lösa dina problem i verksamheten? Det är klart du vill. Låt dem inte irritera dig dag ut och dag in. Kontakta mig direkt åter på detta mail så kan vi träffas online för att se vad vi kan assitera dig med.

Gå därtill in och se vilka utbildningar som kan passa dig och er, för att ta er kunskapsnivå till nästa nivå. Besök vår utbildningssida.