Beskrivning för "Led genom strategi"

Led genom strategi

I den senaste artikeln om Business Excellence(läs den här) skrev jag om vikten av att leda processen eller projektet med hjälp av en vision. Utan en vision har du ingen kontroll över vart folk tror att ni alla tillsammans är på väg. Om du som smart ledare vill hålla ihop teamet och arbeta i samma riktning behöver du en vision.

Men det krävs mer än bara en vision för att lyckas. Nästa steg som du måste titta närmare på är dina strategier. Med en vision är ni alla på väg åt samma håll, åtminstone i ditt sinne. Men med hjälp av strategier kan du se till att du också delar samma beteendemönster som i slutändan leder till att visionen förverkligas.

En strategi kontrollerar inte i detalj hur du gör saker och ting, men den kontrollerar beteendemönstret i teamet. Strategier är inte lagar, regler och förordningar. Dessa komponenter ska följas i detalj, medan en strategi är till för att ge dig vägledning.

Låt oss säga att du är på väg att åka på en resa med din familj. Du är ledaren för det här projektet, familjeutflyktsprojektet. Som smart ledare skapar du visionen tillsammans med din familj och hittar ord som får er alla att må bra, som god och hälsosam mat, att vara tillsammans, soligt väder, vatten, båtliv med mera. För att nå en plats som kan ge dig allt det du tänkt dig måste du börja planera din resa. Men innan du gör planer måste du fastställa dina strategier, ditt beteendemönster. Dina strategier skulle då kunna vara att du bör resa med tåg när det är möjligt, så att du sparar pengar och är miljövänlig. Du säger också att du ska resa nattetid om det är möjligt, så att du sparar pengar på hotellnätter, och att du föredrar att tillbringa dagtid i intressanta städer på vägen. Och så vidare.

Om du har regler som säger att du bara får resa med tåg och du måste ta en buss, bryter du mot en regel. Om du har en regel som säger att du inte får sova på ett hotell och det inte finns några nattåg, är det kanske bättre att sova på en bänk än att bryta mot regeln.

Men eftersom du har både tågresor och nattresor som strategier, ger det dig en flexibilitet att manövrera när du behöver det. När det inte finns några nattåg kan du välja att bo på hotell eller resa vidare med nattbuss. Strategier är till för att vägleda dig och ditt team att göra rätt saker för att se till att ni når era mål.

Som officer minns jag alla order som jag har fått och som jag har skrivit, och de innehåller alla något som bäst kan översättas från svenska till engelska som ”Generalbeslut”. I den delen av ordern, som stod överst på pappret, skrevs visionen och vad enheten skulle åstadkomma i allmänna termer. Detta tillsammans med många års träning i hur man beter sig i olika situationer blir strategierna. Enheten vet då i stort sett vad den ska göra och hur den ska göra det. Även om allt annat i planen misslyckas kan vi alltid falla tillbaka på det allmänna beslutet och vår träning för att slutföra uppdraget.

Ett bra företag är som ett automatiskt piano, där saker och ting bara händer. Människor vet vad de ska göra, hur de ska göra det, när de ska göra det, och de kan fatta egna beslut när det behövs. Mitt förslag för den här veckan är att göra dig själv en tjänst. Gör din dag enklare och låt folk ta det ansvar som de kan och vill ta. Som ledare måste du bara se till att de är en del av visionen och strategierna. Vad väntar du på? Den här artikeln tar slut här, så börja fundera på både din vision och dina strategier. Och gör det TNT – idag, inte i morgon!

Till dig och ditt företag,

Matts