Beskrivning för "Vilken vision för din verksamhet är störst, din eller min?"

Vilken vision för din verksamhet är störst, din eller min?

Det var förmiddag och uppstart på den mastermind-träff som jag varit en del av under många år. Vi var alla förväntansfulla över att få prata med varandra och höra hur det gått sedan förra gången vi träffades. Det var mycket utbyte mellan oss deltagare i gruppen, men också en del föreläsningar från några som nått längre än andra.

En av dessa var med en man som heter Jeff, vilket också är den som startade masterminden. Han pratade till oss om vad som kunde utvecklas och bli bättre inom våra verksamheter. Vi lyssnade och tog anteckningar när han beskrev sina erfarenheter från tidigare och vad som skett i hans verksamhet under de senaste sex månaderna som gått sedan sist vi sågs.

Jag kommer särskilt ihåg att han sa “I consider it my job to have a bigger vision for your future than even you have, because I know what’s possible.

Det satte sig i mitt huvud. Jag känner igen det hela.

Det som jag möter många gånger i verksamheter är att man inte förstår hur saker skulle kunna se ut om verkligen satte igång ett övergripande förbättringsarbete.

Jag ser alla möjligheter som finns, men som verksamhet är man både å ena sidan inte helt invigd i vad som är möjligt och å andra sidan så kanske man har kunskaper men man tvivlar på om det kan vara möjligt just för den egna verksamheten.

Det jag ser är generellt, och med stor sannolikhet även gäller för din verksamhet, är att verksamheten skulle kunna fungera mycket bättre än den gör.

Jag ser:

 1. Hur ni skapat en övergripande verksamhetsstruktur, vilket ger er en naturlig och lättförståeligt bild över hur ni skapar värde. Vilket ju är själva syftet för er existens.
 2. Hur specifika processer är väl designade och också vid behov digitaliserade, så att de är helt körbara, där människor och verksamhetssystem interagerar med varandra i ett skönt och effektivt flöde. Ett flöde som verkligen ger den ni finns till för, det värde som de behöver.
 3. Där manuellt arbete bara sker när det verkligen skapar mervärde och inte för att det ni inte tagit till er av möjligheterna.
 4. Där information flödar fritt mellan verksamhetssystem, utan att ni behöver manuellt flytta data med copy-paste från ett system till ett annat.
 5. Hur medarbetare har en väldigt tydlig bild över var och hur de ska agerar i verksamheten för att skapa kundvärde. Detta ger dem en oöverträffad glädje i att faktiskt arbeta på ett effektivt sätt och få återkoppling från de tillfredsställda kunderna, vad de än kallas i din verksamhet.
 6. Där just dessa kunder känner att de verkligen får ett exceptionellt värde i kontakten med din verksamhet. Deras tillfredsställelse av att ha fått det som de förväntat sig och behövt, gör att de sprider den glädjen till andra, via olika kanaler. Positiv spridning av denna tillfredsställelse ger både en positiv bild över verksamheten och ett bra kvitto till er personal att man gör rätt saker.
 7. Där ledare i verksamheten kan fokusera, likt resten av organisationen, mer på värdeskapandet än att lösa problem som inte ens borde behöva existera, och de gör de inte heller nu i din verksamhet.
 8. Hur ledarna verkligen får vara ledare för verksamheten, och inte bara chefer för en avdelningen eller liknande. Detta, igen, då fokuset är på gemensamt värdeskapande och att arbeta tillsammans istället för att vara se till sin egen avdelning först och främst.
 9. Hur sjukskrivningstalen för psykisk ohälsa utifrån arbetssituationen är ett minne blott.
 10. Där den finansiella situationen är stark vilket skapar nya möjligheter.
 11. Och så vidare…

Så jag känner ingen det Jeff sa till mig och oss i gruppen den där morgonen. Jag ser också det som mitt jobb, att ha en större vision för dig och din verksamhet, än vad du och ni själva har. Detta för att jag vet vad som är möjligt.

Möjligheterna är oändliga om ni bara vill.

Då är vi tillbaka till att viljan är viktigare än något annat. Vill ni verkligen, då löser sig resten längs vägen. Mycket av dessa frågor är lösta sedan tidigare, så det är “bara” att ta ett steg efter det andra.

Vill ni dock inte, på riktigt, då kommer det heller inte att bli något. Tyvärr.

Behöver du hjälp? Skulle det vara av intresse att träffas tillsammans med ledningsgruppen för din verksamhet, där vi kan prata om grundläggande frågor för att lyckas med ett förbättringsinitiativ och hur det skulle kunna se ut för din verksamhet? Kontakta mig idag.