Beskrivning för "Att ifrågasätta status-quo"

Att ifrågasätta status-quo

Året är 1956. Riksdagen har börjat ifrågasätta utvecklingen och debatterat att det finns ett moraliskt förfall bland ungdomarna. En av sakerna som upprör är “dansbaneeländet”, vilket anses leda till problem för de framtida medborgarna. Detta måste tas tag i, så riksdagen beslutade att införa danslagen. En krögare behöver från och med då ha tillstånd för att folk ska kunna dansa om andan faller på.

Lagen sågs redan från början löjlig och denna synpunkt har växt i takt med tiden. Det är till och med så att myndigheter som ska beivrande otillåten dans haft svårt att ta den på allvar. Nu har dock regeringen beslutat att denna lag ska upphöra att gälla, efter 67 år.

Det går att göra sig lite lustig över de tokiga lagar som finns över världen, såsom danslagen. Eller vad sägs om:

  • Att man inte får binda en giraff vid en lyktstolpe (Kalifornien).
  • Att man inte får dö utan att ha ordnat med en gravplats (Frankrike).
  • Att man måste låna ut toaletten om någon behöver gå och göra sina behov (Skottland).
  • Att man måste le och se glad ut, förutom vid begravningar (Italien).

Det är ens uppdrag som verksamhetsutvecklare att ifrågasätta

Som verksamhetsutvecklare så stöter man på en mängd olika tokiga regler, riktlinjer och policies när man går igenom hur en verksamhet fungerar idag. Det är ens uppdrag som verksamhetsutvecklare att ifrågasätta det man finner. Det är dock inte alltid så populärt.

Du behöver ställa de så kallade fem-års-frågorna:

  • Varför gör du så där?
  • Vad menar du?
  • Måste du göra så där?
  • Varför, varför, varför…?

Min erfarenhet är att när jag ställer frågorna till medarbetare som arbetar i olika processer, så är det ofta lite irriterande eller pinsamt när svaren ges. Frågar jag motsvarande frågor till chefer som inte riktigt är “med på tåget” med förbättringsarbetet, då blir det lätt lite dålig stämning.

Jag tror att det är för att man egentligen inte bör ifrågasätta status-quo, det som “alltid” gällt och det man är van vid. När du ställer frågorna och vill leta orsaker, för att kunna lösa dessa, så att det framgent ska kunna fungera bättre, så kommer du också att rubba det invanda, trygga och igenkända.

“De må inte fungera så bra, men vi känner oss i alla fall trygga i eländet” tycks människor tänka.

Endast genom att ifrågasätta

Men det är endast genom att ifrågasätta det nuvarande, dess syfte och regler, som vi kan lyfta upp de dolda hindren så de blir synbara, för att därefter kunna göra något åt dem.

Ibland så dyker saker upp som vissa inte vill ska synas. Då vill det till att inte backa, utan fortsätta framåt för att kunna bli mer effektiv och produktiv. Vilket gör att ni kommer att kunna ge era kunder, vad ni än kallar dem, en bättre upplevelse. Det bidrar också till att stärka medarbetarnas glädje och stolthet. Samt inte minst; får era finansiella medel att räcka längre.

Till hösten drar vi igång nästa omgång av Certifierad Förbättringsledare och Certifierad verksamhetsdesigner. Där får du lära dig mer om metoden Shaper of Business Excellence och hur du ställer undersökande frågor kring verksamheten. Allt för att utveckla den. Låter det intressant? Kolla då in vår webbplats om utbildningarna Certifierad Förbättringsledare och Certifierad verksamhetsdesigner.